GastroBENE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 297 270323 210188 320601 573100 970
Aktivácia 14 22915 16913 0968 8686 611
Bankové úvery 12 30128 83030 663381 72026 058
Bežná likvidita III. stupeň -0,5670-0,4833-0,77220,26220,9336
Bežné bankové úvery 12 30128 83030 663381 72026 058
Časové rozlíšenie aktív 365,001 143752,001 2251 147
Časové rozlíšenie pasív 1 588-1 7540,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,27471,32-2,600,36670,2777
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,03240,2578-1,400,0624-0,0283
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -11,89-7,29-2,29-16,1216,20
Celkové tržby 1 247 5831 194 808962 578743 294542 577
Celkový dlh 322 842376 642334 340641 35295 101
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 316 662325 730395 796366 93125 854
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -304 361-296 900-365 13314 789204,00
Čistý cash flow -7 46168 233-379 92214 585-1 630
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 44 66322 030-85 533-28 12612 514
Čistý zisk 24 8164 340-106 241-45 6486 858
Čistý zisk v minulom roku 4 340-106 241-45 6486 8583 512
Cudzie zdroje 27 16051 678146 02039 779-5 869
Daň z príjmov 1 4590,00002 8802 8802 920
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8802 8802 920-171,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 4590,00002 8802 8802 920
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,5244,9044,1466,6248,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 44,0944,9043,6766,5948,89
Doba obratu aktív 87,98100,0272,47300,5969,33
Doba obratu pohľadávok 44,5244,9044,1466,6248,89
Doba obratu zásob 282,83125,23119,43104,53115,94
Doba splácania záväzkov 4 3113 4382 0602 0341 218
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 68,1581,91104,77116,7439,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 3382 1221 082889,81631,29
EBIT v minulom roku 22 030-85 533-28 12612 5144 781
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 44 66322 030-85 533-28 12612 514
EBITDA 152 840107 342-13 80429 34732 234
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 152 840107 342-13 80429 34732 234
Finančná páka -10,95-6,25-1,29-15,1217,20
Finančné účty -304 361-296 900-365 13314 789204,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,09140,15990,77540,0661-0,0581
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,0914-0,1599-0,7754-0,06610,0581
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 154 435105 758-13 59730 89631 486
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,77470,81901,450,38840,5697
Krátkodobé pohľadávky 150 427145 099114 693133 33671 202
Krátkodobé záväzky 230 289264 695272 233233 63457 521
Krytie dlhovej služby 8,316,07-0,77432,0011,78
Materiál 12 2927 87313 2437 9984 568
Nákladové úroky 18 38817 69017 82814 6422 736
Nákladové úroky v minulom roku 17 69017 82814 6422 7361 440
Náklady na predaný tovar 708 798689 769623 500493 169351 796
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 19 49728 10248 24441 93017 239
Neobežný majetok 435 731464 226422 222440 21522 941
Obežný majetok -138 826-142 159-234 654160 13376 882
Obrat aktív 4,153,655,041,215,26
Obrat neobežného majetku 2,832,542,251,6623,17
Obrat obežného majetku -8,88-8,30-4,044,566,91
Obrat zásob 1,292,913,063,493,15
Odpisy 109 78283 76870 90257 00218 972
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 54 89141 88435 45128 5019 486
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 54 89141 88435 45128 5019 486
Osobné náklady 407 633409 068361 087229 392157 446
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 5313 3111 861991,00748,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 6 1201 7270,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 124 890163 389142 970102 21929 816
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 134 59888 108-35 33911 35425 830
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,67-0,19000,9210-0,13350,2148
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,68300,36551,02-0,07640,2880
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -1,02-0,9186-1,940,02460,0020
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,77720,83541,110,96660,8757
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 26,9017,426,745,6610,43
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,291,200,89991,031,14
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,010,99360,75220,82861,02
Pohľadávky z obchodného styku 148 989145 100113 481133 27771 202
Pohotová likvidita II. stupeň -0,6289-0,5164-0,82430,24270,8681
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,640,7574-0,38432,733,60
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,40583,86-21,310,9961-0,5958
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,04140,08920,16280,63450,2581
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,091,171,781,070,9419
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -11,89-7,29-2,29-16,1216,20
Pridaná hodnota 524 513489 677324 948237 317179 797
Primárna platobná neschopnosť 0,83831,131,260,76700,4188
Rentabilita aktív, ROA 0,08350,0134-0,5642-0,07590,0679
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,9137-0,08400,72761,151,17
Rýchla likvidita I. stupeň -1,25-1,02-1,210,02400,0024
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,113,51-24,2221,852,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,113,51-24,2221,852,95
Služby 123 465119 478139 685107 571102 615
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 297 270323 210188 320601 573100 970
Spotreba materiálu… 580 065557 358448 667352 536238 553
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 12 30128 83030 663381 72026 058
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 14 2290,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 233 3141 179 446949 482731 756531 593
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3,000,00001 0341 2700,0000
Tržby z predaja tovaru 19 28233 50576 32257 50620 490
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 214 0291 145 941872 126672 980511 103
Účtovný cash flow -7 46168 233-379 92214 585-1 630
Úročený dlh 12 30128 83030 663381 72026 058
Úrokové krytie 2,431,25-4,80-1,924,57
Vlastné imanie -27 160-51 678-146 020-39 7795 869
Všetky záväzky 322 842376 642334 340641 35295 101
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,670,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 43 06123 574-83 672-27 13513 262
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 43 06123 574-83 672-27 13513 262
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 24 8164 340-106 241-45 6486 858
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 340-106 241-45 6486 8583 512
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 26 2754 340-103 361-42 7689 778
Zásoby 15 1089 64215 78612 0085 476
Záväzky 322 842376 642334 340641 35295 101
Záväzky z obchodného styku 124 890163 389142 970102 21929 816
Zisk pred zdanením 26 2754 340-103 361-42 7689 778
Zmena EBIT 2,03-0,25763,04-2,252,62
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000750,000,0000