CITY Group ŠN s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 76612 7307 9198 85810 131
Bankové úvery 17 74213 616-2 869-1 952-2 169
Bežná likvidita III. stupeň 0,47180,82459,62-12,693,02
Bežné bankové úvery 125,002 280-2 869-1 952-2 169
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,03190,8704-1,25-0,8389-0,8656
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,24071,012,104,821,51
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,41-2,500,20860,21230,3118
Celkové tržby 10 71618 17223 52025 57223 153
Celkový dlh 19 94521 2391 3671 5512 408
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 17 2896 210-11 075-8 082-8 854
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 453,007 4068 2066 1306 685
Čistý cash flow 453,007 4068 2066 1306 685
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 890100,001 2622 2302 181
Čistý zisk -3 59179,00984,001 7391 686
Čistý zisk v minulom roku 79,00984,001 7391 6861 559
Cudzie zdroje 14 1798 509-6 552-7 307-7 723
Daň z príjmov 0,000021,00278,00491,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 21,00278,00491,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000021,00278,00491,00480,00
Dlhodobé bankové úvery 17 61711 3360,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 17 61711 3360,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,839,9228,8552,871,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,0610,0628,9653,021,88
Doba obratu aktív 196,40255,69122,89187,27159,71
Doba obratu pohľadávok 16,839,9228,8552,871,88
Doba splácania záväzkov 22 8980,00006 351967,253 754
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 64,10146,6760,7626,8969,71
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 7 7500,00003 635-3 931771,59
EBIT v minulom roku 100,001 2622 2302 1812 039
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 890100,001 2622 2302 181
EBITDA 559,003 8113 838-2 6445 985
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 559,003 8113 838-2 6445 985
Finančná páka -0,4067-1,501,211,211,31
Finančné účty 453,007 4068 2066 1306 685
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,460,6684-0,8274-0,8249-0,7623
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,46-0,66840,82740,82490,7623
Hrubá marža 0,56930,58300,58470,30800,6405
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8,003 4373 63513 4805 819
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,32640,57360,49440,14360,4365
Krátkodobé pohľadávky 494,00494,001 8592 501119,00
Krátkodobé záväzky 1 8827 3023 9151 2724 422
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 637,003 5602 241-5 169909,00
Krytie dlhovej služby 0,79740,00000,00000,0000399,00
Nákladové úroky 701,000,00000,00000,000015,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000015,000,0000
Náklady na predaný tovar 4 6157 5789 7689 3898 323
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 30,000,0000225,00480,00430,00
Neobežný majetok 4 8194 830-2 146227,003 327
Obežný majetok 947,007 90010 0658 6316 804
Obrat aktív 1,861,432,971,952,29
Obrat neobežného majetku 2,223,76-10,9676,066,96
Obrat obežného majetku 11,322,302,342,003,40
Odpisy 2 8983 3372 3733 1003 638
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 8983 3372 3733 1003 638
Osobné náklady 5 2006 0229 4259 2967 986
Ostatné náklady na finančnú činnosť 551,00374,00203,00176,00166,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -693,003 4163 3574 8395 324
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,010,01550,26720,32470,3036
Podiel EBIT k aktívam -0,50120,00790,15940,25180,2153
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,50120,00790,15940,25180,2153
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,74410,01840,31520,29400,3820
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,07860,58181,040,69200,6599
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,85230,56840,68541,180,5385
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 203,370,000061,1216,4134,49
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,171,761,460,84721,86
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75341,131,170,63541,28
Pohľadávky z obchodného styku 501,00501,001 8662 508119,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,47180,82459,62-12,693,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 31,301,15-0,7984-1,19-1,16
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,64620,00000,00000,0000445,67
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 3,081,07-0,3623-0,2204-0,2141
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,461,670,17260,17510,2377
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,41-2,500,20860,21230,3118
Pridaná hodnota 6 10110 59413 7527 87614 830
Primárna platobná neschopnosť 1,277,111,20-2,067,64
Rentabilita aktív, ROA -0,62280,00620,12430,19630,1664
Rýchla likvidita I. stupeň 0,22570,77297,85-9,012,97
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 35,685,570,3562-0,58660,4023
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 35,685,570,3562-0,58660,4023
Služby 940,001 8073 4812 2464 528
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 76612 7307 9198 85810 131
Spotreba materiálu… 3 6455 7716 0626 6633 365
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 17 74213 616-2 869-1 952-2 169
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 71618 17223 52025 41523 153
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00008 1500,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00005 8152 493
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 71618 17223 52011 45020 660
Účtovný cash flow 453,007 4068 2066 1306 685
Úročený dlh 17 74213 616-2 869-1 952-2 169
Úrokové krytie -4,120,00000,00000,0000145,40
Vlastné imanie -14 179-8 5096 5527 3077 723
Všetky záväzky 19 94521 2391 3671 5512 408
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,010,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -2 339474,001 4652 4062 347
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 339474,001 4652 4062 347
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 59179,00984,001 7391 686
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 79,00984,001 7391 6861 559
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 591100,001 2622 2302 166
Záväzky 19 94521 2391 3671 5512 408
Záväzky z obchodného styku 637,003 5602 241-5 169909,00
Zisk pred zdanením -3 591100,001 2622 2302 166
Zmena EBIT -28,900,07920,56591,021,07