Technotrade group s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 67 06160 3070,00009 3109 235
Bežná likvidita III. stupeň 1,251,160,00001,301,04
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8726-0,66260,0000-0,1147-0,1196
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,88500,84740,00000,38000,3004
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,98600,78200,00000,30170,3982
Celkové tržby 29 04634 6700,000015 12014 660
Celkový dlh 33 29426 4640,00002 1582 630
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -29 465-22 4260,0000-820,00-790,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29 46522 4260,0000820,00790,00
Čistý cash flow 29 46522 4260,0000820,00790,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 136,0085,000,00002 6382 085
Čistý zisk -76,0085,000,00002 1581 605
Čistý zisk v minulom roku 85,000,00000,00001 6050,0000
Cudzie zdroje -33 767-33 8430,0000-7 152-6 605
Daň z príjmov 211,000,00000,0000480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00000,0000480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 211,000,00000,0000480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -12,725,190,000048,0448,43
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -33,20-11,400,000048,0448,43
Doba obratu aktív 842,71723,960,0000224,75229,93
Doba obratu pohľadávok -12,725,190,000048,0448,43
Doba obratu zásob 726,72252,450,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 1 850864,060,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 418,38317,690,000052,0965,48
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 447,0239,640,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 85,000,00000,00002 0850,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 136,0085,000,00002 6382 085
EBITDA 8 0347 3760,00002 6382 160
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 0347 3760,00002 6382 160
Efektívna daňová sadzba 1,560,00000,00000,18200,2302
Finančná páka 1,991,780,00001,301,40
Finančné účty 29 46522 4260,0000820,00790,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5035-0,56120,0000-0,7682-0,7152
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,50350,56120,00000,76820,7152
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 9597 2810,00002 6382 085
Krátkodobé pohľadávky -1 012432,000,00001 9901 945
Krátkodobé záväzky 33 29426 4640,00002 1582 630
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 8 0441 2140,00002 1582 150
Krytie dlhovej služby 8 0340,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1,00000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 20 55326 5780,000012 38012 368
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 56811 1790,00000,00000,0000
Neobežný majetok 25 53129 7170,00006 5006 500
Obežný majetok 41 53030 5900,00002 8102 735
Obrat aktív 0,43310,50420,00001,621,59
Obrat neobežného majetku 1,141,020,00002,332,26
Obrat obežného majetku 0,69940,99400,00005,385,36
Obrat zásob 0,50231,450,00000,00000,0000
Odpisy 7 8237 1980,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 8237 1980,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 75,0095,000,00000,000075,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 7477 2830,00002 1581 605
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,010,64680,00000,05420,0539
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,290,34230,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,090,53170,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,010,73760,00000,05420,0539
Pohľadávky z obchodného styku -2 642-950,000,00001 9901 945
Pohotová likvidita II. stupeň 0,85460,86370,00001,301,04
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,15-1,510,0000-8,72-8,36
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 29 4650,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,98600,78200,00000,30170,3982
Pridaná hodnota 8 4933 8270,00002 7402 292
Primárna platobná neschopnosť -3,04-1,280,00001,081,11
Rýchla likvidita I. stupeň 0,88500,84740,00000,38000,3004
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,143,590,00000,81801,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,143,590,00000,81801,22
Služby 3 6757 0250,000011 50011 047
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 67 06160 3070,00009 3109 235
Spotreba materiálu… 10 3108 3740,0000880,001 321
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 29 04630 4050,000015 12014 660
Tržby z predaja tovaru 8 3082 8700,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 73827 5350,000015 12014 660
Účtovný cash flow 29 46522 4260,0000820,00790,00
Úrokové krytie 136,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 33 76733 8430,00007 1526 605
Všetky záväzky 33 29426 4640,00002 1582 630
Výsledok hospodárenia 211,00178,000,00002 6382 160
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 211,00178,000,00002 6382 160
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -76,0085,000,00002 1581 605
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 85,000,00000,00001 6050,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 135,0085,000,00002 6382 085
Zásoby 13 0777 7320,00000,00000,0000
Záväzky 33 29426 4640,00002 1582 630
Záväzky z obchodného styku 8 0441 2140,00002 1582 150
Zisk pred zdanením 135,0085,000,00002 6382 085
Zmena EBIT 1,600,00000,00001,270,0000