ONYX medical solutions, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162014
Aktíva 34 65425 56312 41912 30112 560
Bežná likvidita III. stupeň 13,727,146,9818,090,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00009,009,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5337-0,3695-0,0119-0,00870,1382
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 8,262,600,07130,14850,0000
Celkové tržby 22 15111 3110,00001 5311 531
Celkový dlh 2 5263 5791 788688,008,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 697-7 673-5 979-5 852-5 751
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,01550,03120,0000-0,00590,6074
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 1478 1235 9795 8525 751
Čistý cash flow 17 1478 123127,00101,00-1 735
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 428,00527,00-502,00472,00930,00
Čistý zisk 344,00353,00-982,00-9,00930,00
Čistý zisk v minulom roku 353,00-982,00-9,00930,00-4 878
Cudzie zdroje -32 128-21 984-10 631-11 613-12 552
Daň z príjmov 84,00174,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 174,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 84,00174,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 288,48562,780,00001 5671 655
Doba obratu aktív 571,02824,900,00002 9933 056
Doba obratu pohľadávok 288,48562,780,00001 5671 655
Doba splácania záväzkov 239,79144,950,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,21100,970,0000165,470,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 44,3561,380,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 527,00-502,00472,00930,00-4 878
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 428,00527,00-502,00472,00930,00
EBITDA 549,00629,00-418,00755,001 005
EBITDA marža 0,02480,05560,00000,49310,6564
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 549,00629,00-418,00755,001 005
Efektívna daňová sadzba 0,19630,3302-0,95621,020,0000
Finančná páka 1,081,161,171,061,00
Finančné účty 17 1478 1235 9795 8525 751
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9271-0,8600-0,8560-0,9441-0,9994
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92710,86000,85600,94410,9994
Hrubá marža 0,02480,06740,00000,47290,6362
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 439,00527,00-502,00472,00930,00
Krátkodobé finančné výpomoci 450,00450,000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 17 50717 4406 4406 4406 800
Krátkodobé záväzky 2 0763 1291 780680,000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 384,001 3250,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000755,000,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,00001,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00001,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 21 60210 549418,00776,00526,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 1607 8790,00000,00000,0000
Obežný majetok 34 65425 56312 41912 29212 551
Obrat aktív 0,63920,44250,00000,12190,1194
Obrat obežného majetku 0,63920,44250,00000,12200,1195
Ostatné náklady na finančnú činnosť 110,00102,0084,00283,0075,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 344,00353,00-982,00-9,00930,00
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,77410,71820,00000,0660-1,13
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,77410,71820,00000,0673-1,16
Pohotová likvidita II. stupeň 13,727,146,9818,090,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,87-2,71-83,71-114,987,23
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000101,000,0000
Pridaná hodnota 549,00762,00-418,00724,00974,00
Rýchla likvidita I. stupeň 6,792,273,368,610,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,605,69-4,280,91130,0080
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,605,69-4,280,91130,0080
Služby 18 4422 670418,00776,00526,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 34 65425 56312 41912 30112 560
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 450,00450,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 22 15111 3110,00001 5001 500
Tržby z predaja tovaru 3 63411 3110,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 18 5170,00000,00001 5001 500
Účtovný cash flow 17 1478 123127,00101,00-1 735
Úročený dlh 450,00450,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000472,000,0000
Vlastné imanie 32 12821 98410 63111 61312 552
Všetky záväzky 2 5263 5791 788688,008,00
Výsledok hospodárenia 549,00629,00-418,00755,001 005
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 549,00629,00-418,00755,001 005
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 344,00353,00-982,00-9,00930,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 353,00-982,00-9,00930,00-4 878
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 428,00527,00-502,00471,00930,00
Záväzky 2 5263 5791 788688,008,00
Záväzky z obchodného styku 384,001 3250,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 428,00527,00-502,00471,00930,00
Zmena EBIT 0,8121-1,05-1,060,5075-0,1907