MAUMA S.R.O.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 12 69013 48314 5298 7375 975
Bankové úvery 2 5563 6604 7640,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 48,338,475,854,897,15
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,39-1,09-1,29-1,28-1,21
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 48,127,235,814,897,15
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,61720,65050,86150,28580,2149
Celkové tržby 28 76333 66921 30222 22914 574
Celkový dlh 4 8435 3146 7241 9421 057
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 320-5 209-5 289-8 722-5 975
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 8768 86910 0538 7225 975
Čistý cash flow 10 8768 86910 0538 7225 975
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 199,00727,001 6982 395626,00
Čistý zisk -69,00363,001 0101 915146,00
Čistý zisk v minulom roku 363,001 0101 916146,00-24,00
Cudzie zdroje -7 847-8 169-7 805-6 795-4 918
Daň z príjmov 70,0096,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 96,00480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 70,0096,00480,00480,00480,00
Dlhodobé bankové úvery 2 5563 6604 7640,00000,0000
Dlhodobý dlh 2 5563 6604 7640,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,596416,581,010,24880,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,177716,450,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 161,04146,89248,95144,90149,64
Doba obratu pohľadávok 0,596416,581,010,24880,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2,8713,3729,6329,6020,94
EBIT v minulom roku 727,001 6982 396626,00456,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 199,00727,001 6982 395626,00
EBITDA 1 4662 3722 8012 521724,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 4662 3722 8012 521724,00
Efektívna daňová sadzba 70,000,20920,32210,20040,7668
Finančná páka 1,621,651,861,291,21
Finančné účty 10 8768 86910 0538 7225 975
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6184-0,6059-0,5372-0,7777-0,8231
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,61840,60590,53720,77770,8231
Hrubá marža 0,70920,35230,32980,28470,2358
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 5242 0522 5812 395626,00
Krátkodobé pohľadávky 47,001 52259,0015,000,0000
Krátkodobé záväzky 226,001 2271 7291 785836,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 307,0083,00231,0040,000,0000
Krytie dlhovej služby 7,408,8513,470,00000,0000
Nákladové úroky 198,00268,00208,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 268,00208,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 8 36521 64114 27615 67911 138
Neobežný majetok 1 7673 0924 4170,00000,0000
Obežný majetok 10 92310 39110 1128 7375 975
Obrat aktív 2,272,481,472,522,44
Obrat neobežného majetku 16,2810,844,820,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,633,222,112,522,44
Odpisy 1 3251 325883,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 3251 325883,000,00000,0000
Osobné náklady 18 5939 3733 9763 8292 310
Ostatné náklady na finančnú činnosť 369,00320,00377,00126,0098,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 427,000,0000157,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 2561 6881 8931 915146,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,85710,65780,69190,99831,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,91150,79010,56590,60500,6723
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,101,271,771,651,49
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,021,111,451,651,49
Pohľadávky z obchodného styku 14,001 5100,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 48,338,475,854,897,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7215-0,9211-0,7764-0,7791-0,8231
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 54,9333,0948,330,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,61720,65050,86150,28580,2149
Pridaná hodnota 20 39811 8637 0266 3293 436
Primárna platobná neschopnosť 21,930,05500,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 48,127,235,814,897,15
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,302,242,400,77031,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,302,242,400,77031,46
Služby 5 03419 15012 51314 0638 713
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 69013 48314 5298 7375 975
Spotreba materiálu… 3 3312 4911 7631 6162 425
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 5563 6604 7640,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 28 76333 50421 30222 00814 574
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 28 76333 50421 30222 00814 574
Účtovný cash flow 10 8768 86910 0538 7225 975
Úročený dlh 2 5563 6604 7640,00000,0000
Úrokové krytie 1,012,718,160,00000,0000
Vlastné imanie 7 8478 1697 8056 7954 918
Všetky záväzky 4 8435 3146 7241 9421 057
Výsledok hospodárenia 141,001 0471 9182 521724,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 141,001 0471 9182 521724,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -69,00363,001 0101 915146,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 363,001 0101 916146,00-24,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1,0000459,001 4902 395626,00
Záväzky 4 8435 3146 7241 9421 057
Záväzky z obchodného styku 307,0083,00231,0040,000,0000
Zisk pred zdanením 1,0000459,001 4902 395626,00
Zmena EBIT 0,27370,42820,70873,831,37