OPTIKA MEDIOR, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 143 472152 08084 52262 40212 806
Bežná likvidita III. stupeň 1,941,451,691,231,63
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3104-0,5947-0,5669-2,33-2,35
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,36870,37040,38700,52721,48
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,84781,611,474,431,59
Celkové tržby 227 123159 798126 90197 8230,0000
Celkový dlh 65 82693 82050 29850 9047 858
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -119 767-95 668-61 019-41 617-11 648
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 119 76795 66861 01941 61711 648
Čistý cash flow 24 09934 64919 40226 81011 648
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 24 53930 42629 1354 826-52,00
Čistý zisk 19 38624 03722 7263 751-52,00
Čistý zisk v minulom roku 24 03722 7263 7512 7990,0000
Cudzie zdroje -77 646-58 260-34 224-11 498-4 948
Daň z príjmov 5 1536 3896 4091 0750,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 3896 4091 075789,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 1536 3896 4091 0750,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -50,695,754,980,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -57,850,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 230,57347,37243,11232,84155,61
Doba obratu pohľadávok -50,695,754,980,00000,0000
Doba obratu zásob 150,35228,42174,60136,5624,12
Doba splácania záväzkov 253,45573,51402,08334,0998,65
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 105,03213,67144,20189,7495,45
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 137,68384,58326,27305,540,0000
EBIT v minulom roku 30 42629 1354 8263 5880,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 24 53930 42629 1354 826-52,00
EBITDA 37 06337 61830 4645 816129,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 37 06337 61830 4645 816129,00
Finančná páka 1,852,612,475,432,59
Finančné účty 119 76795 66861 01941 61711 648
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5412-0,3831-0,4049-0,1843-0,3864
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54120,38310,40490,18430,3864
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 35 09335 95629 1354 825-52,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,45550,61510,59310,81490,6134
Krátkodobé pohľadávky -31 5422 5191 7330,00000,0000
Krátkodobé záväzky 65 35593 54650 13450 8517 855
Náklady na predaný tovar 150 15799 96271 40680 01429 063
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 94 11959 53645 51155 55617 527
Neobežný majetok 16 47816 6350,00000,00000,0000
Obežný majetok 126 994135 44584 52262 40212 806
Obrat aktív 1,581,051,501,572,35
Obrat neobežného majetku 13,789,610,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,791,181,501,572,35
Obrat zásob 2,431,602,092,6715,14
Odpisy 10 5545 5300,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 2772 7650,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 2772 7650,00000,00000,0000
Osobné náklady 44 07424 74225 03111 7350,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9701 6621 329991,00181,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 35 50362 72940 68246 5050,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 29 94029 56722 7263 751-52,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,24970,41260,66400,3262-0,0105
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,31410,51980,84720,4178-0,0105
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,83480,62910,72190,66690,9096
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,57260,41350,45110,65890,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,81781,011,220,32060,0335
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,752,422,221,520,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,411,982,221,520,0000
Pohľadávky z obchodného styku -36 0000,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,351,051,250,81841,48
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,22-1,68-1,76-0,4289-0,4248
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45880,61690,59510,81570,6136
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,84781,611,474,431,59
Pridaná hodnota 76 96659 83655 49517 809975,00
Primárna platobná neschopnosť -0,98620,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,24970,41260,66400,3262-0,0105
Rýchla likvidita I. stupeň 1,831,021,220,81841,48
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,782,491,658,7560,91
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,782,491,658,7560,91
Služby 48 32639 44923 8656 00510 897
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 143 472152 08084 52262 40212 806
Spotreba materiálu… 7 712977,002 03018 453639,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 227 123159 798126 90197 82330 038
Tržby z predaja tovaru 227 123159 798126 90197 82330 038
Účtovný cash flow 24 09934 64919 40226 81011 648
Vlastné imanie 77 64658 26034 22411 4984 948
Všetky záväzky 65 82693 82050 29850 9047 858
Výsledok hospodárenia 26 50932 08830 4645 816129,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26 50932 08830 4645 816129,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 19 38624 03722 7263 751-52,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 24 03722 7263 7512 7990,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 24 53930 42629 1354 826-52,00
Zásoby 38 76937 25821 77020 7851 158
Záväzky 65 82693 82050 29850 9047 858
Záväzky z obchodného styku 35 50362 72940 68246 5050,0000
Zisk pred zdanením 24 53930 42629 1354 826-52,00
Zmena EBIT 0,80651,046,041,350,0000