KRACÍK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 344 854276 264194 306230 324194 030
Bežná likvidita III. stupeň 5,558,767,143,143,36
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000093,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,83-0,97991,63-0,8842-0,1816
Celkové tržby 367 578360 119219 877281 051266 923
Celkový dlh 87 16239 88024 75864 71445 614
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -188 293-78 734-100 513-60 362-117 545
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 188 29378 734100 51360 362117 545
Čistý cash flow 109 559-21 77940 151-57 183-8 276
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 45 79366 9895 57930 25059 788
Čistý zisk 35 34466 8363 93817 19446 635
Čistý zisk v minulom roku 52 8003 93817 19446 63571 122
Cudzie zdroje -257 692-236 384-169 548-165 610-148 416
Daň z príjmov 9 3990,00001 64113 05613 153
Daň z príjmov v minulom roku 14 0351 64113 05613 15320 060
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 3990,00001 64113 05613 153
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,22116,78123,83185,7448,46
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,35116,77106,18185,3731,64
Doba obratu aktív 352,81280,02322,64300,48265,32
Doba obratu pohľadávok 26,22116,78123,83185,7448,46
Doba obratu zásob 2,345,126,494,880,0000
Doba splácania záväzkov 124,24162,29265,477 895321,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 39,5822,5340,8584,3762,32
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 119,87131,6318,744 33493,68
EBIT v minulom roku 66 9885 57930 25059 78891 182
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 45 79366 9895 57930 25059 788
EBITDA 107 275112 93232 34559 16175 575
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 107 275112 93232 34559 16175 575
Finančná páka 1,341,171,151,391,31
Finančné účty 188 29378 734100 51360 362117 545
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7473-0,8556-0,8726-0,7190-0,7649
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,74730,85560,87260,71900,7649
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 125 244108 59630 02157 44174 183
Krátkodobé pohľadávky 25 628115 22074 576142 36935 435
Krátkodobé záväzky 38 69122 22624 60164 67345 573
Krytie dlhovej služby 102,17738,120,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 050153,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 153,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 214 037198 304162 022220 888184 722
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 113 66649 98933 8242 99051 819
Neobežný majetok 130 20481 60918 61627 46041 050
Obežný majetok 214 650194 655175 690202 771152 980
Obrat aktív 1,031,301,131,211,38
Obrat neobežného majetku 2,744,4111,8110,196,50
Obrat obežného majetku 1,661,851,251,381,74
Obrat zásob 155,9271,3156,2874,750,0000
Odpisy 69 28241 60224 47027 18014 400
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 34 64120 80112 23513 5907 200
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 34 64120 80112 23513 5907 200
Osobné náklady 58 28366 95536 51513 30412 379
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 4314 3362 3241 7201 392
Ostatné záväzky z obchodného styku 37 33018 0271 73735 50113 300
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 104 626108 43828 40844 37461 035
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,54600,28500,51730,26210,6058
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,40830,41380,63180,22590,1506
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,263,241,7119,691,59
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,452,421,584,436,64
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,490,94771,453,07
Pohľadávky z obchodného styku 15 979115 21063 944142 09023 140
Pohotová likvidita II. stupeň 5,538,737,123,143,36
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,3510,85-4,222,9017,93
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 104,34-142,350,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 142 734161 80657 79358 88882 201
Primárna platobná neschopnosť 2,340,15650,02720,24980,5748
Rýchla likvidita I. stupeň 4,873,544,090,93332,58
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,81250,35310,76541,090,6036
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,81250,35310,76541,090,6036
Služby 71 472110 08699 41790 21270 477
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 344 854276 264194 306230 324194 030
Spotreba materiálu… 28 89938 22928 781127 68662 426
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 366 971360 110219 815279 776266 923
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 2000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 12 000500,000,00006 7640,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 344 771359 610219 815273 012266 923
Účtovný cash flow 109 559-21 77940 151-57 183-8 276
Úrokové krytie 43,61437,840,00000,00000,0000
Vlastné imanie 257 692236 384169 548165 610148 416
Všetky záväzky 87 16239 88024 75864 71445 614
Výsledok hospodárenia 48 19371 3307 87531 98161 175
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 48 19371 3307 87531 98161 175
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 35 34466 8363 93817 19446 635
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 52 8003 93817 19446 63571 122
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 44 74366 8365 57930 25059 788
Zásoby 729,00701,00601,0040,000,0000
Záväzky 87 16239 88024 75864 71445 614
Záväzky z obchodného styku 37 33018 0271 73735 50113 300
Zisk pred zdanením 44 74366 8365 57930 25059 788
Zmena EBIT 0,683612,010,18440,50600,6557