NAJMY s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 24 59721 26015 49911 09711 421
Bežná likvidita III. stupeň 5,935,664,579,472,27
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1860-0,3065-0,3595-0,0577-0,7671
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,91601,431,280,48810,9708
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,20500,21690,28130,11940,7901
Celkové tržby 20 44817 1807 66218 8065 007
Celkový dlh 4 1843 7903 4031 1845 041
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -24 597-20 800-15 446-11 097-10 525
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 24 59720 80015 44611 09710 525
Čistý cash flow 3 7975 3544 349572,004 894
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 7256 7452 7854 1221 899
Čistý zisk 2 9435 3742 1843 5331 419
Čistý zisk v minulom roku 5 3742 1843 5331 419734,00
Cudzie zdroje -20 413-17 470-12 096-9 913-6 380
Daň z príjmov 782,001 371601,00589,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 371601,00589,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 782,001 371601,00589,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00009,772,520,000065,32
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00009,772,520,000036,16
Doba obratu aktív 439,06451,68738,34220,12832,57
Doba obratu pohľadávok 0,00009,772,520,000065,32
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 73,9979,80161,5423,25367,48
EBIT v minulom roku 6 7452 7854 1221 8991 214
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 7256 7452 7854 1221 899
EBITDA 3 8166 8412 8674 2081 918
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 8166 8412 8674 2081 918
Finančná páka 1,201,221,281,121,79
Finančné účty 24 59720 80015 44611 09710 525
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8299-0,8217-0,7804-0,8933-0,5586
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82990,82170,78040,89330,5586
Hrubá marža 0,47190,73780,37690,37910,3831
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 7256 7452 7854 1221 899
Krátkodobé pohľadávky 0,0000460,0053,000,0000896,00
Krátkodobé záväzky 4 1453 7563 3911 1725 041
Náklady na predaný tovar 10 7994 5054 77411 2723 089
Obežný majetok 24 59721 26015 49911 09711 421
Obrat aktív 0,83130,80810,49441,660,4384
Obrat obežného majetku 0,83130,80810,49441,660,4384
Osobné náklady 5 7805 59621,003 2270,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 91,0096,0082,0086,0019,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 20,0020,00290,00583,003 007
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 9435 3742 1843 5331 419
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,97840,99661,00000,9215
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59900,44150,00730,45270,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,18570,31160,56760,03040,9774
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,672,27137,522,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,672,27137,522,210,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,18570,31160,56760,03110,9774
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000460,0053,000,0000496,00
Pohotová likvidita II. stupeň 5,935,664,579,472,27
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,38-3,26-2,78-17,33-1,30
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,20500,21690,28130,11940,7901
Pridaná hodnota 9 64912 6752 8887 1291 918
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,04355,470,00006,06
Rýchla likvidita I. stupeň 5,935,544,559,472,09
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,100,55401,190,28142,63
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,100,55401,190,28142,63
Služby 10 1404 3204 69111 1733 089
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 59721 26015 49911 09711 421
Spotreba materiálu… 659,00185,0083,0099,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 20 44817 1807 66218 4015 007
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 44817 1807 66218 4015 007
Účtovný cash flow 3 7975 3544 349572,004 894
Vlastné imanie 20 41317 47012 0969 9136 380
Všetky záväzky 4 1843 7903 4031 1845 041
Výsledok hospodárenia 3 8166 8412 8674 2081 918
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 8166 8412 8674 2081 918
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 9435 3742 1843 5331 419
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 3742 1843 5331 419734,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 7256 7452 7854 1221 899
Záväzky 4 1843 7903 4031 1845 041
Záväzky z obchodného styku 20,0020,00290,00583,003 007
Zisk pred zdanením 3 7256 7452 7854 1221 899
Zmena EBIT 0,55232,420,67562,171,56