ELITEREAL s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 23 79115 0023 05118 0994 602
Bežná likvidita III. stupeň 11,6513,631,031,740,0000
Časové rozlíšenie aktív 965,001 370406,00580,0034,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,000048,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4237-0,7719138,52-1,12-0,9926
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,509,72-4,160,83530,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,09650,082133,281,350,0000
Celkové tržby 46 54539 9343 69428 6620,0000
Celkový dlh 2 0931 1382 96210 3570,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22 049-12 855-2 154-14 972-4 568
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,16830,3449-5,790,02840,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 04912 8552 15414 9724 568
Čistý cash flow 9 19410 701-12 3288 6394 568
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 65414 255-20 4291 307-398,00
Čistý zisk 7 83413 775-21 389815,00-398,00
Čistý zisk v minulom roku 13 775-21 3892 8842 2770,0000
Cudzie zdroje -21 698-13 864-89,00-7 694-4 602
Daň z príjmov 820,00480,00960,00492,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00960,00960,00643,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 820,00480,00960,00492,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,867,2449,7832,580,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,652,7930,4231,940,0000
Doba obratu aktív 210,03139,74309,34231,500,0000
Doba obratu pohľadávok 6,867,2449,7832,580,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,0410,26300,31132,280,0000
EBIT v minulom roku 14 255-20 4293 8442 9200,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 65414 255-20 4291 307-398,00
EBITDA 8 79414 354-20 3241 391-398,00
EBITDA marža 0,18890,3594-5,500,04850,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 79414 354-20 3241 391-398,00
Finančná páka 1,101,0834,282,351,0000
Finančné účty 22 04912 8552 15414 9724 568
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9120-0,9241-0,0292-0,4251-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,91200,92410,02920,42511,0000
Hrubá marža 0,15930,4712-1,020,38250,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 65414 255-20 4291 307-398,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,08590,07340,97080,57140,0000
Krátkodobé pohľadávky 777,00777,00491,002 5470,0000
Krátkodobé záväzky 2 0431 1012 96210 3420,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000028,980,0000
Náklady na predaný tovar 33 92920 3667 36517 572398,00
Obežný majetok 22 82613 6322 64517 5194 568
Obrat aktív 1,742,611,181,580,0000
Obrat obežného majetku 1,812,871,361,630,0000
Osobné náklady 3 1264 62015 4028 8110,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 140,0099,00105,0084,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 107,000,00001 2041 0300,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 83413 775-21 389815,00-398,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,36100,9936-240,330,1059-0,0865
Podiel EBIT k aktívam 0,36380,9502-6,700,0722-0,0865
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,36380,9502-6,700,0724-0,0865
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,39791,03-229,540,1695-0,0865
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,92680,85690,70600,82720,9926
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,42150,2455-4,090,80360,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,19750,2680-3,340,30140,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,374,07-0,24441,240,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,374,07-0,24441,240,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,22240,2731-3,420,30270,0000
Pohľadávky z obchodného styku 300,00300,00300,002 4970,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 11,6513,631,031,740,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,36-1,300,0072-0,8906-1,01
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,08800,07590,97080,57220,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,09650,082133,281,350,0000
Pridaná hodnota 7 41618 818-3 76510 964-398,00
Primárna platobná neschopnosť 0,35670,00004,010,41250,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,32930,9182-7,010,0450-0,0865
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,36100,9936-240,330,1059-0,0865
Rýchla likvidita I. stupeň 10,7911,680,72721,440,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,23800,0793-0,14577,450,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,23800,0793-0,14577,450,0000
Služby 31 50317 7126 67517 127398,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 23 79115 0023 05118 0994 602
Spotreba materiálu… 2 4262 654690,00445,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 41 34539 1843 60028 5360,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 41 34539 1843 60028 5360,0000
Účtovný cash flow 9 19410 701-12 3288 6394 568
Vlastné imanie 21 69813 86489,007 6944 602
Všetky záväzky 2 0931 1382 96210 3570,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,000048,000,0000
Výsledok hospodárenia 8 79414 354-20 3241 391-398,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 79414 354-20 3241 391-398,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 83413 775-21 389815,00-398,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 13 775-21 3892 8842 2770,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 65414 255-20 4291 307-398,00
Záväzky 2 0931 1382 96210 3570,0000
Záväzky z obchodného styku 107,000,00001 2041 0300,0000
Zisk pred zdanením 8 65414 255-20 4291 307-398,00
Zmena EBIT 0,6071-0,6978-5,310,44760,0000