FEHA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 24 63217 71617 27123 55822 793
Bežná likvidita III. stupeň 8,0471,7223,6349,0818,76
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,05-1,03-1,04-1,02-1,06
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,3871,7223,6349,0818,76
Celkové tržby 12 3912 7583 8222 20012 349
Celkový dlh 3 062437,00731,00480,001 215
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22 612-17 716-17 271-23 558-22 793
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,34630,4094-1,710,68180,3489
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 61217 71617 27123 55822 793
Čistý cash flow 22 61217 71617 27123 55822 793
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 4421 376-5 8071 9805 523
Čistý zisk 4 2911 129-6 5381 5004 308
Čistý zisk v minulom roku 1 129-6 5381 5004 3085 994
Cudzie zdroje -21 570-17 279-16 540-23 078-21 578
Daň z príjmov 1 151247,00731,00480,001 215
Daň z príjmov v minulom roku 247,00731,00480,001 2151 690
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 151247,00731,00480,001 215
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 59,500,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 59,500,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 725,582 3451 6493 908673,69
Doba obratu pohľadávok 59,500,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 90,2032,6969,8179,6435,91
EBIT v minulom roku 1 376-5 8071 9805 5237 684
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 4421 376-5 8071 9805 523
EBITDA 5 5091 438-5 7981 9805 523
EBITDA marža 0,44460,5214-1,520,90000,4472
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 5091 438-5 7981 9805 523
Finančná páka 1,141,031,041,021,06
Finančné účty 22 61217 71617 27123 55822 793
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8757-0,9753-0,9577-0,9796-0,9467
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87570,97530,95770,97960,9467
Hrubá marža 0,44460,52140,96860,90000,4472
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 4421 376-5 8071 9805 523
Krátkodobé pohľadávky 2 0200,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 3 062247,00731,00480,001 215
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 9930,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 6 8821 320120,00220,006 826
Obežný majetok 24 63217 71617 27123 55822 793
Obrat aktív 0,50300,15570,22130,09340,5418
Obrat obežného majetku 0,50300,15570,22130,09340,5418
Ostatné náklady na finančnú činnosť 67,0062,009,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 2911 129-6 5381 5004 308
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,91801,00001,00001,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,826,424,5210,711,85
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,826,424,5210,711,85
Pohľadávky z obchodného styku 2 0200,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 8,0471,7223,6349,0818,76
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9539-0,9753-0,9577-0,9796-0,9467
Pridaná hodnota 5 5091 4383 7021 9805 523
Primárna platobná neschopnosť 0,98660,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 7,3871,7223,6349,0818,76
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,55580,3039-0,12610,24240,2200
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,55580,3039-0,12610,24240,2200
Služby 6 8821 320120,00170,006 826
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 63217 71617 27123 55822 793
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,000050,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 3912 7583 8222 20012 349
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 3912 7583 8222 20012 349
Účtovný cash flow 22 61217 71617 27123 55822 793
Vlastné imanie 21 57017 27916 54023 07821 578
Všetky záväzky 3 062437,00731,00480,001 215
Výsledok hospodárenia 5 5091 438-5 7981 9805 523
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 5091 438-5 7981 9805 523
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 2911 129-6 5381 5004 308
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 129-6 5381 5004 3085 994
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 4421 376-5 8071 9805 523
Záväzky 3 062437,00731,00480,001 215
Záväzky z obchodného styku 1 9930,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 5 4421 376-5 8071 9805 523
Zmena EBIT 3,95-0,2370-2,930,35850,7188