Relax-Riviéra s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018201720152014
Aktíva 8 29035,0011 71131 667
Bežná likvidita III. stupeň 1,220,00330,26720,7765
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00001 206
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000390,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -5,460,00330,2721-1,74
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,210,0033-0,88450,6993
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,53-1,002,115,21
Celkové tržby 19 16095,004 6830,0000
Celkový dlh 6 79010 5887 94026 242
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 189-35,00-310,00-8 736
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0744-150,78-0,63780,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 18935,00310,008 736
Čistý cash flow 8 18935,00-1 0268 736
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 425-14 324-2 74735,00
Čistý zisk 1 425-14 324-2 98735,00
Čistý zisk v minulom roku 2 028-2 9871 7230,0000
Cudzie zdroje -1 50010 553-3 771-5 035
Daň z príjmov 0,00000,0000240,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000240,00486,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000240,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,930,00000,00001,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00001,29
Doba obratu aktív 158,60134,47912,77672,04
Doba obratu pohľadávok 1,930,00000,00001,29
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000443,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 129,9140 68090,41265,11
EBIT v minulom roku 2 028-2 7472 2090,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 425-14 324-2 74735,00
EBITDA 1 498-2 7434 4556 316
EBITDA marža 0,0782-28,870,95130,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 498-2 7434 4556 316
Finančná páka 5,53-0,00333,116,29
Finančné účty 8 18935,00310,008 736
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1809301,51-0,3220-0,1590
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,1809-301,510,32200,1590
Hrubá marža 0,1796-9,320,33400,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 425-2 9234 0955 747
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,8191302,510,09910,3945
Krátkodobé pohľadávky 101,000,00000,000061,00
Krátkodobé záväzky 6 79010 5881 16012 492
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 178,0016,000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000016,19
Náklady na predaný tovar 15 636980,003 11910 276
Neobežný majetok 0,00000,000011 40121 664
Obežný majetok 8 29035,00310,008 797
Obrat aktív 2,302,710,39990,5431
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,41080,7939
Obrat obežného majetku 2,302,7115,111,96
Odpisy 0,000011 4016 8425 702
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000011 4013 4215 702
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00003 4210,0000
Osobné náklady 1 4741 858358,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 73,00180,00360,00569,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,0000229,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 425-2 9233 8555 737
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,95001,36-0,79210,0070
Podiel EBIT k aktívam 0,1719-409,26-0,23460,0011
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,1719-409,26-0,23460,0011
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,95001,36-0,26040,0019
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98781,00000,02650,2759
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,4282-2,100,22890,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,6737
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,34-0,47634,370,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,34-0,06670,21721,21
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,42920,3684-0,21910,5079
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,000061,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1,220,00330,26720,7765
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,1832301,513,68-0,5764
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,8191302,510,67800,8287
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,53-1,002,115,21
Pridaná hodnota 3 442-885,001 5646 923
Rentabilita aktív, ROA 0,1719-409,26-0,25510,0011
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,95001,36-0,79210,0070
Rýchla likvidita I. stupeň 1,210,00330,26720,6782
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,53-3,861,784,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,53-3,861,784,15
Služby 8 091980,002 3548 381
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 29035,0011 71131 667
Spotreba materiálu… 7 5450,0000765,001 895
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 19 07895,004 68317 199
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 19 07895,004 68317 199
Účtovný cash flow 8 18935,00-1 0268 736
Vlastné imanie 1 500-10 5533 7715 035
Všetky záväzky 6 79010 5887 94026 242
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,0000390,00
Výsledok hospodárenia 1 498-14 144-2 387614,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 498-14 144-2 387614,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 425-14 324-2 98735,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 028-2 9871 7230,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 425-14 324-2 74745,00
Záväzky 6 79010 5887 94026 242
Záväzky z obchodného styku 178,0016,00229,000,0000
Zisk pred zdanením 1 425-14 324-2 74745,00
Zmena EBIT 0,70275,21-1,240,0000