PRO-ELEKTROSTAV, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 9 0089 0348 3008 1865 131
Bežná likvidita III. stupeň 56,6514,6912,675,4725,03
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9293-0,94730,0092-0,0791-1,04
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 51,7212,97-0,10690,353625,03
Celkové tržby 5 3145 4684 7985 6180,0000
Celkový dlh 159,00615,00655,001 496205,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 223-7 975-7 500-7 570-5 131
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 2237 9757 5007 5705 131
Čistý cash flow 8 2237 975-70,00529,005 131
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 546,001 2541 435979,00-74,00
Čistý zisk 430,00774,00955,00499,00-74,00
Čistý zisk v minulom roku 774,00955,00499,001 2650,0000
Cudzie zdroje -8 849-8 419-7 645-6 690-4 926
Daň z príjmov 116,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 116,00480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 53,9270,6960,8640,020,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 53,5868,0260,8640,020,0000
Doba obratu aktív 618,73603,04631,41531,84971,38
Doba obratu pohľadávok 53,9270,6960,8640,020,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000080,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 10,9241,0549,8397,1938,81
EBIT v minulom roku 1 2541 435979,001 7450,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 546,001 2541 435979,00-74,00
EBITDA 647,001 3491 5211 060-34,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 647,001 3491 5211 060-34,00
Finančná páka 1,021,071,091,221,04
Finančné účty 8 2237 9757 5007 5705 131
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9823-0,9319-0,9211-0,8172-0,9600
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98230,93190,92110,81720,9600
Hrubá marža 0,32120,45280,56670,42130,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 546,001 2541 435979,00-74,00
Krátkodobé pohľadávky 785,001 059800,00616,000,0000
Krátkodobé záväzky 159,00615,00655,001 496205,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,000041,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 3 6072 9922 0793 251929,00
Obežný majetok 9 0089 0348 3008 1865 131
Obrat aktív 0,58990,60530,57810,68630,3758
Obrat obežného majetku 0,58990,60530,57810,68630,3758
Osobné náklady 1 0601 1061 1271 1270,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 101,0095,0086,0081,0040,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000010,0010,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 430,00774,00955,00499,00-74,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,91290,88280,90360,92481,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,62100,44670,41450,47610,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,551,46-0,01460,09420,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,08
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,612,242,412,100,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,612,242,412,100,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,551,46-0,01460,09422,66
Pohľadávky z obchodného styku 780,001 019800,00616,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 56,6514,6912,675,4725,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,08-1,06109,21-12,65-0,9600
Pridaná hodnota 1 7072 4762 7192 367999,00
Rýchla likvidita I. stupeň 51,7212,9711,455,0625,03
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,24580,45590,43061,41-6,03
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,24580,45590,43061,41-6,03
Služby 3 4062 7981 3103 128899,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 0089 0348 3008 1865 131
Spotreba materiálu… 201,00194,00769,00123,0030,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 3145 4684 7985 6181 928
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 3145 4684 7985 6181 928
Účtovný cash flow 8 2237 975-70,00529,005 131
Vlastné imanie 8 8498 4197 6456 6904 926
Všetky záväzky 159,00615,00655,001 496205,00
Výsledok hospodárenia 647,001 3491 5211 060-34,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 647,001 3491 5211 060-34,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 430,00774,00955,00499,00-74,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 774,00955,00499,001 2650,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 546,001 2541 435979,00-74,00
Záväzky 159,00615,00655,001 496205,00
Záväzky z obchodného styku 0,000041,0010,0010,000,0000
Zisk pred zdanením 546,001 2541 435979,00-74,00
Zmena EBIT 0,43540,87391,470,56100,0000