HuPet, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 21 15713 08711 52911 6628 974
Bežná likvidita III. stupeň 9,2312,147,573,8611,78
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8036-0,6038-0,5795-0,7236-0,2744
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,596,844,672,062,95
Celkové tržby 22 38515 32112 66415 25717 413
Celkový dlh 2 3521 1291 5653 059793,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 112-7 198-5 488-6 225-2 245
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 1127 2205 7746 2252 245
Čistý cash flow 15 1127 2205 7746 2252 245
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 8172 4901 841901,002 459
Čistý zisk 6 8471 9941 361421,001 979
Čistý zisk v minulom roku 1 9941 361421,001 979503,00
Cudzie zdroje -18 805-11 958-9 964-8 603-8 181
Daň z príjmov 1 970496,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 496,00480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 970496,00480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 98,57139,77165,87130,07141,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 97,28138,53164,40130,07137,70
Doba obratu aktív 344,98311,78332,29279,00188,11
Doba obratu pohľadávok 98,57139,77165,87130,07141,05
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000012 093
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,3725,1635,6272,3015,97
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000618,91
EBIT v minulom roku 2 4901 841901,002 459983,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 8172 4901 841901,002 459
EBITDA 8 9872 4931 842909,002 537
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 9872 4931 842909,002 537
Efektívna daňová sadzba 0,22340,19920,26070,53270,1952
Finančná páka 1,131,091,161,361,10
Finančné účty 15 1127 2205 7746 2252 245
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8888-0,9137-0,8643-0,7377-0,9116
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88880,91370,86430,73770,9116
Hrubá marža 0,53100,31740,31040,20150,2767
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 8172 4901 841902,002 459
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000022,00286,000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 6 0455 8675 7555 4376 729
Krátkodobé záväzky 2 2921 0561 2363 022762,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 29,00284,00503,002 31939,00
Náklady na predaný tovar 10 49910 4588 73312 18212 595
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,000023,00
Obežný majetok 21 15713 08711 52911 6628 974
Obrat aktív 1,061,171,101,311,94
Obrat obežného majetku 1,061,171,101,311,94
Osobné náklady 2 2351 8951 6901 5101 807
Ostatné náklady na finančnú činnosť 170,003,001,00007,0078,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 8471 9941 361421,001 979
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,71430,55170,50080,53380,2502
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,67510,47120,45590,40800,1289
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000209,48
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,322,572,332,042,67
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 5,322,572,332,042,67
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,67510,47120,45590,40800,1289
Pohľadávky z obchodného styku 5 9665 8155 7045 4376 569
Pohotová likvidita II. stupeň 9,2312,147,573,8611,78
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,24-1,66-1,73-1,38-3,64
Pridaná hodnota 11 8864 8633 9313 0754 818
Rýchla likvidita I. stupeň 6,596,703,792,062,95
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,26170,45290,84963,370,3126
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,26170,45290,84963,370,3126
Služby 6 1345 0294 0715 7034 349
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 15713 08711 52911 6628 974
Spotreba materiálu… 4 3655 4294 6626 4798 223
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000022,00286,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 22 38515 32112 66415 25717 413
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000096,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22 38515 32112 66415 16117 413
Účtovný cash flow 15 1127 2205 7746 2252 245
Úročený dlh 0,000022,00286,000,00000,0000
Vlastné imanie 18 80511 9589 9648 6038 181
Všetky záväzky 2 3521 1291 5653 059793,00
Výsledok hospodárenia 8 9872 4931 842909,002 537
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 9872 4931 842909,002 537
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 8471 9941 361421,001 979
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 9941 361421,001 979503,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 8172 4901 841901,002 459
Záväzky 2 3521 1291 5653 059793,00
Záväzky z obchodného styku 29,00284,00503,002 31939,00
Zisk pred zdanením 8 8172 4901 841901,002 459
Zmena EBIT 3,541,352,040,36642,50