Objective s.r.o. „v likvidácii“

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2017201620152014
Aktíva 16 70318 37721 58313 813
Bežná likvidita III. stupeň 0,000034,094,154,34
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,00-1,03-1,15-1,09
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,000034,083,603,52
Celkové tržby 0,000027 97529 3850,0000
Celkový dlh 60,00599,005 2643 494
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 703-18 369-18 747-11 198
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 70318 36918 74711 198
Čistý cash flow 16 70318 36918 74711 198
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -40,001 93911 2735 319
Čistý zisk -40,001 4598 7835 319
Čistý zisk v minulom roku 364,008 7832 2700,0000
Cudzie zdroje -16 643-17 778-16 319-10 319
Daň z príjmov 0,0000480,002 4900,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,002 490683,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,002 4900,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,104435,2344,65
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000034,8444,65
Doba obratu aktív 0,0000239,77268,09235,87
Doba obratu pohľadávok 0,00000,104435,2344,65
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000105,96
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00007,0364,6454,32
EBIT v minulom roku 844,0011 2732 9530,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -40,001 93911 2735 319
EBITDA -40,001 94111 2746 913
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -40,001 94111 2746 913
Finančná páka 1,001,031,321,34
Finančné účty 16 70318 36918 74711 198
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9964-0,9674-0,7561-0,7471
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99640,96740,75610,7471
Hrubá marža 0,00000,07340,53680,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -40,001 93911 2736 907
Krátkodobé pohľadávky 0,00008,002 8362 615
Krátkodobé záväzky 0,0000539,005 2043 181
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,000059,001 0480,0000
Náklady na predaný tovar 40,0025 92113 61110 958
Obežný majetok 16 70318 37721 58313 813
Obrat aktív 0,00001,521,361,55
Obrat obežného majetku 0,00001,521,361,55
Osobné náklady 0,0000113,004 4330,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00002,001,00006,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -40,001 4598 7835 319
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,00240,08210,53820,5155
Podiel EBIT k aktívam -0,00240,10550,52230,3851
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,00240,10550,52230,3851
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,00240,10870,68830,5003
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,99960,86860,8107
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,65660,63800,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,9506
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,000018,183,560,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,000018,183,560,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,65660,63800,5239
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00002 8052 615
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000034,094,154,34
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9964-0,9678-0,8705-0,9215
Pridaná hodnota -40,002 05415 77410 417
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,00240,08210,53820,5155
Rýchla likvidita I. stupeň 0,000034,083,603,52
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,500,30860,46690,5054
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,500,30860,46690,5054
Služby 40,0025 72612 3223 671
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 16 70318 37721 58313 813
Spotreba materiálu… 0,0000195,001 2897 287
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000027 97529 38521 375
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000027 97529 38521 375
Účtovný cash flow 16 70318 36918 74711 198
Vlastné imanie 16 64317 77816 31910 319
Všetky záväzky 60,00599,005 2643 494
Výsledok hospodárenia -40,001 94111 2746 913
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -40,001 94111 2746 913
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -40,001 4598 7835 319
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 364,008 7832 2700,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -40,001 93911 2736 907
Záväzky 60,00599,005 2643 494
Záväzky z obchodného styku 0,000059,001 0480,0000
Zisk pred zdanením -40,001 93911 2736 907
Zmena EBIT -0,04740,17203,820,0000