IMPRESSA, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018201720162015
Aktíva 85 306284 40950 27512 516
Bežná likvidita III. stupeň 1,060,91180,32240,8192
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,47-0,5847-4,51-1,79
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,38510,02020,30300,7150
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,8328,9614,953,60
Celkové tržby 80 105257 71932 96813 414
Celkový dlh 67 656274 91747 1229 798
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -25 994-5 550-14 233-4 867
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,10180,02460,0132-0,5083
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 9945 55014 2334 867
Čistý cash flow 25 9945 55014 2334 867
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 8948 4361 448-5 384
Čistý zisk 8 1586 339435,00-6 818
Čistý zisk v minulom roku 6 339435,00-6 8181 881
Cudzie zdroje -17 650-9 492-3 153-2 718
Daň z príjmov 960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 388,17349,8610,1720,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 381,278,575,2118,23
Doba obratu aktív 960,77406,18560,88354,24
Doba obratu pohľadávok 388,17349,8610,1720,07
Doba obratu zásob 154,490,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 948,08454,830,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 760,30392,41524,03192,66
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2,811,340,00000,0000
EBIT v minulom roku 8 4361 448-5 3843 776
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 8948 4361 448-5 384
EBITDA 19 76520 03112 441-91,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 19 76520 03112 441-91,00
Efektívna daňová sadzba 0,10530,13150,6882-0,1639
Finančná páka 4,8329,9615,954,60
Finančné účty 25 9945 55014 2334 867
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 19 66919 94412 358-177,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,79130,96610,93430,5439
Krátkodobé pohľadávky 34 465244 977912,00709,00
Krátkodobé záväzky 67 506274 76746 9726 807
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 200,00811,00105,00156,00
Krytie dlhovej služby 25,4717,62234,74-0,1920
Nákladové úroky 776,001 13753,00474,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 13753,00474,00935,00
Náklady na predaný tovar 44 720233 91217 61011 482
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 25 989220 5000,00000,0000
Neobežný majetok 13 84733 88235 1306 940
Obežný majetok 71 459250 52715 1455 576
Obrat aktív 0,37990,89860,65081,03
Obrat neobežného majetku 2,347,540,93131,86
Obrat obežného majetku 0,45351,022,162,31
Obrat zásob 2,360,00000,00000,0000
Odpisy 9 77511 50810 9105 207
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 77511 50810 9105 207
Osobné náklady 2 0891 0501 0501 134
Ostatné náklady na finančnú činnosť 96,0087,0083,0086,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 93317 84711 345-1 611
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,46220,66780,1380-2,51
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,55580,87490,4384-0,9431
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,16970,04850,06950,8020
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -5,8920,6314,391,25
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,041,731,260,2230
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,80210,02170,43500,3774
Pohľadávky z obchodného styku 33 8536 000467,00644,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,89560,91180,32240,8192
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6790-1,71-0,2215-0,5585
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 33,504,88268,5510,27
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,79310,96660,93730,7828
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,8328,9614,953,60
Pridaná hodnota -12 31221 66415 1071 414
Rentabilita aktív, ROA 0,09560,02230,0087-0,5447
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,46220,66780,1380-2,51
Rýchla likvidita I. stupeň 0,38510,02020,30300,7150
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,4213,723,79-107,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,4213,723,79-107,67
Služby 12 9049 03614 7597 463
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 85 306284 40950 27512 516
Spotreba materiálu… 5 8274 3762 8514 019
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 32 408255 57632 71712 896
Tržby z predaja tovaru 27 408239 4900,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 00016 08632 71712 896
Účtovný cash flow 25 9945 55014 2334 867
Úrokové krytie 12,757,4227,32-11,36
Vlastné imanie 17 6509 4923 1532 718
Všetky záväzky 67 656274 91747 1229 798
Výsledok hospodárenia 9 9908 5231 531-5 298
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 9908 5231 531-5 298
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 1586 339435,00-6 818
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 339435,00-6 8181 881
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 1187 2991 395-5 858
Zásoby 11 0000,00000,00000,0000
Záväzky 67 656274 91747 1229 798
Záväzky z obchodného styku 200,00811,00105,00156,00
Zisk pred zdanením 9 1187 2991 395-5 858
Zmena EBIT 1,175,83-0,2689-1,43