Ko-Va, s.r.o. ,,v likvidácii"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20202019201820172016
Aktíva 0,00008 97820 37245 88532 555
Bežná likvidita III. stupeň 0,000066,013,051,581,66
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-1,02-1,18-0,4875-1,03
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,000066,012,420,21970,6807
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,01540,48852,501,51
Celkové tržby 0,00001 688332 113306 198185 871
Celkový dlh 0,0000136,006 68632 78919 564
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-8 978-16 176-6 384-13 317
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00008 97816 1766 38413 317
Čistý cash flow 0,00008 97816 1766 38413 317
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000650,00752,001 066642,00
Čistý zisk 0,0000513,00590,00106,00-318,00
Čistý zisk v minulom roku 438,00590,00106,00-318,00-569,00
Cudzie zdroje 0,0000-8 842-13 686-13 096-12 991
Daň z príjmov 0,0000137,00162,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 137,00162,00960,00960,00481,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000137,00162,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00004,6147,0937,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,000047,0937,78
Doba obratu aktív 0,00000,000022,4054,7063,93
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00004,6147,0937,78
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00007,3534,6438,42
EBIT v minulom roku 575,00752,001 066642,00-88,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000650,00752,001 066642,00
EBITDA 0,0000773,00881,001 187733,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000773,00881,001 187733,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,21080,21540,90061,50
Finančná páka 0,00001,021,493,502,51
Finančné účty 0,00008 97816 1766 38413 317
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-0,9849-0,6718-0,2854-0,3990
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,98490,67180,28540,3990
Hrubá marža 0,0000-0,56280,66400,60310,5806
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000650,00752,001 066641,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,01510,32820,63340,6010
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00004 19639 50119 238
Krátkodobé záväzky 0,0000136,006 68629 06219 564
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000630,000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000950,00111 405121 51777 957
Obežný majetok 0,00008 97820 37245 88532 555
Obrat aktív 0,00000,000016,296,675,71
Obrat obežného majetku 0,00000,000016,296,675,71
Osobné náklady 0,0000-35,00218 861182 280106 548
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000123,00129,00121,0092,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000513,00590,00106,00-318,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00001,00000,79400,13910,4091
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,03680,99240,98700,9873
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00005,320,04870,02080,0716
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,000027,141,011,011,01
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,000027,141,011,011,01
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,000039 50119 238
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000066,013,051,581,66
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-0,9849-0,8461-2,05-0,9755
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,01510,32820,71460,6010
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,01540,48852,501,51
Pridaná hodnota 0,0000-950,00220 530184 681107 914
Rýchla likvidita I. stupeň 0,000066,012,420,21970,6807
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,17597,5927,6226,69
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,17597,5927,6226,69
Služby 0,0000950,00111 176121 51777 957
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00008 97820 37245 88532 555
Spotreba materiálu… 0,00000,0000229,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,0000331 935306 198185 871
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,0000331 935306 198185 871
Účtovný cash flow 0,00008 97816 1766 38413 317
Vlastné imanie 0,00008 84213 68613 09612 991
Všetky záväzky 0,0000136,006 68632 78919 564
Výsledok hospodárenia 0,0000773,00881,001 187733,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000773,00881,001 187733,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000513,00590,00106,00-318,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 438,00590,00106,00-318,00-569,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000650,00752,001 066642,00
Záväzky 0,0000136,006 68632 78919 564
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000630,000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000650,00752,001 066642,00
Zmena EBIT 0,00000,86440,70541,66-7,30