MIMA BB s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva -8 83163 12382 40476 29594 217
Bežná likvidita III. stupeň -8,910,11460,39010,86601,34
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,85-3,04-0,5922-0,4447-0,9095
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -129,310,57750,17500,42930,9273
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,46276,223,872,751,77
Celkové tržby 230 347230 493211 448248 169306 589
Celkový dlh 7 60454 37965 47455 97160 240
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -71 655-18 571-2 026-1 039-30 903
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 79 65526 57110 0269 03930 903
Čistý cash flow 79 65526 57110 0269 03930 903
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -28 518-8 3714 301-11 2066 820
Čistý zisk -28 518-8 3712 792-11 2066 811
Čistý zisk v minulom roku -8 3712 792-11 2066 8111 606
Cudzie zdroje 16 435-8 744-16 930-20 324-33 977
Daň z príjmov 0,00000,00001 5090,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 5090,00000,0000960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00001 5090,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -290,92-88,695,1511,5710,36
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -291,26-93,205,0910,609,50
Doba obratu aktív -14,12101,98143,97114,59112,24
Doba obratu pohľadávok -290,92-88,695,1511,5710,36
Doba obratu zásob 138,94188,4694,3632,6320,39
Doba splácania záväzkov -2,34251,18432,7181,58132,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -0,984674,33100,1231,6339,70
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 17,0946,6081,769,02104,11
EBIT v minulom roku -8 3714 301-11 2066 8202 566
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -28 518-8 3714 301-11 2066 820
EBITDA -25 391-6 47414 453-8 41015 012
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -25 391-6 47414 453-8 41015 012
Finančná páka 0,53737,224,873,752,77
Finančné účty 79 65526 57110 0269 03930 903
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,86-0,1385-0,2055-0,2664-0,3606
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,860,13850,20550,26640,3606
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -28 518-7 67114 135-11 20612 454
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,06980,72890,69540,27600,3537
Krátkodobé finančné výpomoci 8 0008 0008 0008 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky -182 002-54 9012 9507 7018 699
Krátkodobé záväzky -616,0046 00957 30421 05733 326
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 5008 53610 8272 32826 153
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00001 668
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00009,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00009,000,0000
Náklady na predaný tovar 195 676184 248157 558211 990249 923
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 96 10766 85848 33794 20991 689
Neobežný majetok 56 93256 93256 93251 13349 493
Obežný majetok -65 7636 19125 47225 16244 724
Obrat aktív -25,863,582,543,193,25
Obrat neobežného majetku 4,013,973,674,756,19
Obrat obežného majetku -3,4736,498,209,666,85
Obrat zásob 2,631,943,8711,1917,90
Odpisy 0,00000,00008 8340,00005 634
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00008 8340,00005 634
Osobné náklady 56 42748 93137 82843 65942 536
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 1272 9082 3182 7963 200
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000311,000,00000,0000642,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -28 518-8 37111 626-11 20612 445
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 3,38-0,49990,1120-0,39560,2005
Podiel EBIT k aktívam 3,23-0,13260,0522-0,14690,0724
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 3,23-0,13260,0522-0,14690,0724
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 3,47-0,48910,1714-0,20290,1120
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -9,020,42090,12170,11850,3280
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,731,170,73651,410,7533
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,33990,62351,060,32940,6158
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,57900,85201,360,71071,33
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,57900,85201,100,71071,17
Pohľadávky z obchodného styku -182 214-57 6912 9157 0597 975
Pohotová likvidita II. stupeň -13,86-0,52450,19870,57611,19
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,2063-0,3291-1,69-2,25-1,10
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00003 434
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam -0,90590,12670,09710,10490,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti -0,86110,86150,79450,73360,6394
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,46276,223,872,751,77
Pridaná hodnota 32 67141 68851 36131 02956 464
Primárna platobná neschopnosť -0,0247-0,14803,710,32983,28
Rentabilita aktív, ROA 3,23-0,13260,0339-0,14690,0723
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,74-0,95730,1649-0,55140,2005
Rýchla likvidita I. stupeň 10,790,49200,15350,31110,9273
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,2995-8,404,53-6,664,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,2995-8,404,53-6,664,01
Služby 82 437102 44087 866104 706129 041
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -8 83163 12382 40476 29594 217
Spotreba materiálu… 17 13214 95021 35513 07529 193
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 8 0008 0008 0008 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 228 347226 636209 919243 019306 387
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000700,001 000,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 227 520225 936208 919243 019306 387
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 827,000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 79 65526 57110 0269 03930 903
Úročený dlh 8 0008 0008 0008 0000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000757,78
Vlastné imanie -16 4358 74416 93020 32433 977
Všetky záväzky 7 60454 37965 47455 97160 240
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 3,380,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -25 391-5 7746 619-8 4109 378
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -25 391-5 7746 619-8 4109 378
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -28 518-8 3712 792-11 2066 811
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 3712 792-11 2066 8111 606
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -28 518-8 3714 301-11 2066 811
Zásoby 36 58434 52112 4968 4225 122
Záväzky 7 60454 37965 47455 97160 240
Záväzky z obchodného styku 4 5008 53610 8272 32826 153
Zisk pred zdanením -28 518-8 3714 301-11 2066 811
Zmena EBIT 3,41-1,95-0,3838-1,642,66