Debitum, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018201720152014
Aktíva 37 470 1354 0821 58222 681
Bežná likvidita III. stupeň 111 1871,442,200,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0006-2,6313,66-1,04
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 65,880,8828-5,430,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00013,304,530,0366
Celkový dlh 3 3373 1321 296800,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -26 284-4 082-1 582-22 681
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 2844 0821 58222 681
Čistý cash flow 22 2022 500-3 90622 681
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -149 778 408-300,00-3 330-3 119
Čistý zisk -149 778 408-780,00-3 810-3 119
Čistý zisk v minulom roku -780,00-1 056-17 7850,0000
Cudzie zdroje -37 466 798-950,00-286,00-21 881
Daň z príjmov 0,0000480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,000,0000
EBIT v minulom roku -300,00-576,00-17 3050,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -149 778 408-300,00-3 330-3 119
EBITDA -149 778 408-300,00-3 330-3 119
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -149 778 408-300,00-3 330-3 119
Efektívna daňová sadzba 0,0000-1,60-0,14410,0000
Finančná páka 1,004,305,531,04
Finančné účty 26 2844 0821 58222 681
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9999-0,2327-0,1808-0,9647
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99990,23270,18080,9647
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -149 778 408-300,00-3 330-3 119
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,69380,45510,0000
Krátkodobé pohľadávky 37 443 8510,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 337,002 832720,000,0000
Náklady na predaný tovar 3 000300,003 2642 161
Obežný majetok 37 470 1354 0821 58222 681
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,0000240,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -149 778 408-780,00-3 810-3 119
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -4,00-0,8211-13,32-0,1425
Podiel EBIT k aktívam -4,00-0,0735-2,10-0,1375
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -4,00-0,0735-2,10-0,1375
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -4,00-0,2400-3,86-0,1375
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00071,00001,00001,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-1,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 111 1871,442,200,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1 688-0,38000,0732-0,9647
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00010,76730,81920,0353
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00013,304,530,0366
Pridaná hodnota -3 000-300,00-3 264-2 161
Rentabilita aktív, ROA -4,00-0,1911-2,41-0,1375
Rentabilita vlastného imania, ROE -4,00-0,8211-13,32-0,1425
Rýchla likvidita I. stupeň 77,991,442,200,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,0000-10,44-0,3892-0,2565
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,0000-10,44-0,3892-0,2565
Služby 3 000300,003 2642 062
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 470 1354 0821 58222 681
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,000099,00
Účtovný cash flow 22 2022 500-3 90622 681
Vlastné imanie 37 466 798950,00286,0021 881
Všetky záväzky 3 3373 1321 296800,00
Výsledok hospodárenia -149 778 408-300,00-3 330-3 119
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -149 778 408-300,00-3 330-3 119
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -149 778 408-780,00-3 810-3 119
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -780,00-1 056-17 7850,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -149 778 408-300,00-3 330-3 119
Záväzky 3 3373 1321 296800,00
Záväzky z obchodného styku 0,00000,0000240,000,0000
Zisk pred zdanením -149 778 408-300,00-3 330-3 119
Zmena EBIT 499 2610,52080,19240,0000