P & P SERVIS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 22 03617 59316 08914 74611 088
Bežná likvidita III. stupeň 1,871,932,213,234,75
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,89-1,45-1,42-1,20-1,11
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,571,351,722,694,15
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,251,070,82710,44810,2665
Celkové tržby 24 23611 89414 00111 8347 645
Celkový dlh 12 2459 1147 2834 5632 333
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 545-12 289-12 539-12 260-9 683
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 54512 28912 53912 2609 683
Čistý cash flow 18 54512 28912 53912 2609 683
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 3861 7432 2804 2522 506
Čistý zisk 2 6751 3631 7603 3031 973
Čistý zisk v minulom roku 1 3631 7603 3031 9731 618
Cudzie zdroje -9 791-8 479-8 806-10 183-8 755
Daň z príjmov 711,00380,00520,00949,00533,00
Daň z príjmov v minulom roku 380,00520,00949,00533,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 711,00380,00520,00949,00533,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 56,20172,99126,1679,6067,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,4440,3117,1329,3919,34
Doba obratu aktív 354,78573,80571,75472,17529,38
Doba obratu pohľadávok 56,20172,99126,1679,6067,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 189,59297,26258,82146,11111,39
EBIT v minulom roku 1 7432 2804 2522 5062 098
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 3861 7432 2804 2522 506
EBITDA 1 9041 099-1 3773 8962 597
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 9041 099-1 3773 8962 597
Finančná páka 2,252,071,831,451,27
Finančné účty 18 54512 28912 53912 2609 683
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4443-0,4820-0,5473-0,6906-0,7896
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,44430,48200,54730,69060,7896
Hrubá marža 0,76750,52170,14330,62130,7185
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 9512 4466 0104 6872 506
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,53440,51800,45270,30940,2104
Krátkodobé pohľadávky 3 4915 3043 5502 4861 405
Krátkodobé záväzky 11 7769 1147 2834 5632 333
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,000091,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 4 0704 9868 2644 0472 152
Obežný majetok 22 03617 59316 08914 74611 088
Obrat aktív 1,030,63610,63840,77300,6895
Obrat obežného majetku 1,030,63610,63840,77300,6895
Osobné náklady 16 6975 1003 3843 3922 896
Ostatné náklady na finančnú činnosť 83,0059,0073,0079,0091,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 6751 3631 7603 3031 973
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,84160,69850,77940,83140,8733
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,89760,82191,690,46140,5272
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,76521,030,89561,041,27
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,111,220,59312,171,90
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,111,220,59312,171,90
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,81801,101,221,081,27
Pohľadávky z obchodného styku 897,001 236482,00918,00405,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1,871,932,213,234,75
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5280-0,6900-0,7023-0,8306-0,9042
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55570,51800,45270,30940,2104
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,251,070,82710,44810,2665
Pridaná hodnota 18 6016 2052 0077 3525 493
Rýchla likvidita I. stupeň 1,571,351,722,694,15
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,438,29-5,291,170,8983
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,438,29-5,291,170,8983
Služby 3 1363 1392 4331 512562,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 22 03617 59316 08914 74611 088
Spotreba materiálu… 934,001 8475 8312 5351 590
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 24 23611 89414 00111 8347 645
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 565703,003 730435,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22 67111 19110 27111 3997 645
Účtovný cash flow 18 54512 28912 53912 2609 683
Vlastné imanie 9 7918 4798 80610 1838 755
Všetky záväzky 12 2459 1147 2834 5632 333
Výsledok hospodárenia 3 4691 8022 3534 3312 597
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 4691 8022 3534 3312 597
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 6751 3631 7603 3031 973
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 3631 7603 3031 9731 618
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 3861 7432 2804 2522 506
Záväzky 12 2459 1147 2834 5632 333
Záväzky z obchodného styku 0,000091,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 3 3861 7432 2804 2522 506
Zmena EBIT 1,940,76450,53621,701,19