NDK GROUP a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 76 44475 81758 260191 827237 681
Časové rozlíšenie aktív 661,00634,00547,00768,001 074
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,18-1,17-1,14-1,57-3,07
Celkové tržby 357 403311 701223 354367 8780,0000
Celkový dlh 508 491522 627474 027531 144352 349
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 696-14 497-7 751-8 199-7 677
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 69614 4977 7518 1997 677
Čistý cash flow 1 1996 746-448,001 3047 677
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 183-28 749-74 038-82 381-137 328
Čistý zisk 14 763-31 043-76 450-86 609-139 668
Čistý zisk v minulom roku -31 043-76 450-86 609-137 0800,0000
Cudzie zdroje 432 047446 810415 767339 317114 668
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 24,4913,2185,26108,53156,10
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,557,4277,48108,53156,10
Doba obratu aktív 78,43109,71121,62190,421 151
Doba obratu pohľadávok 24,4913,2185,26108,53156,10
Doba splácania záväzkov 0,00000,000022 038105 8171 122
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 504,00714,74988,63495,851 386
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00005 48032 4520,0000
EBIT v minulom roku -28 749-74 038-82 381-132 3500,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 183-28 749-74 038-82 381-137 328
EBITDA 49 3636 464-7 80627 209-11 364
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 49 3636 464-7 80627 209-11 364
Finančná páka -0,1769-0,1697-0,1401-0,5653-2,07
Finančné účty 15 69614 4977 7518 1997 677
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 5,655,897,141,770,4824
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -5,65-5,89-7,14-1,77-0,4824
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 48 146118 12286 66023 170-13 914
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 6,436,518,132,601,20
Krátkodobé pohľadávky 23 8729 13140 842109 33032 244
Krátkodobé záväzky 491 241493 936473 604499 515286 251
Krytie dlhovej služby 34,764,85-5,388,33-4,86
Nákladové úroky 1 4201 3341 4523 2682 340
Nákladové úroky v minulom roku 1 3341 4523 2684 7300,0000
Náklady na predaný tovar 285 579227 150188 241354 68793 081
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00007 8441 7230,0000
Neobežný majetok 36 21551 5559 12073 530196 686
Obežný majetok 39 56823 62848 593117 52939 921
Obrat aktív 4,653,333,001,920,3172
Obrat neobežného majetku 9,824,8919,175,000,3833
Obrat obežného majetku 8,9910,683,603,131,89
Odpisy 30 68033 58095 576105 55240 581
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 34016 79047 78852 77640 581
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 34016 79047 78852 7760,0000
Osobné náklady 29 05729 53934 84830 6810,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 7833 3422 5344 0392 550
Ostatné záväzky z obchodného styku 119 823113 077117 766153 1910,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 45 4432 53719 12618 943-99 087
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,03420,06950,18390,25521,22
Podiel EBIT k aktívam 0,2117-0,3792-1,27-0,4295-0,5778
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,2117-0,3792-1,27-0,4295-0,5778
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,03900,06880,17830,26772,83
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,41401,18-2,602,360,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-1,717,55-0,1900
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,420,8494-0,38420,42410,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,170,3975-0,10260,0955-0,4359
Pohľadávky z obchodného styku 22 9525 12837 119109 33032 244
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 360,3466,23-928,05260,2114,94
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,84445,06-0,30850,39903,28
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 6,656,898,142,771,48
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,18-1,17-1,14-1,57-3,07
Pridaná hodnota 70 18325 090-13 38713 012-17 689
Primárna platobná neschopnosť 5,2222,053,171,400,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,1931-0,4094-1,31-0,4515-0,5876
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,03420,06950,18390,25521,22
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,3080,85-60,7319,52-31,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,3080,85-60,7319,52-31,01
Služby 132 050111 51067 455149 73534 708
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 76 44475 81758 260191 827237 681
Spotreba materiálu… 153 529115 640112 942203 22958 373
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 357 045309 740223 354367 69975 392
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 28357 50048 5000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00009 1881 1830,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 355 762252 240165 666366 51675 392
Účtovný cash flow 1 1996 746-448,001 3047 677
Úrokové krytie 11,40-21,55-50,99-25,21-58,69
Vlastné imanie -432 047-446 810-415 767-339 317-114 668
Všetky záväzky 508 491522 627474 027531 144352 349
Výsledok hospodárenia 19 966-26 124-71 504-78 343-134 778
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 19 966-26 124-71 504-78 343-134 778
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 763-31 043-76 450-86 609-139 668
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -31 043-76 450-86 609-137 0800,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 763-30 083-75 490-85 649-139 668
Záväzky 508 491522 627474 027531 144352 349
Záväzky z obchodného styku 119 823113 077117 766153 1910,0000
Zisk pred zdanením 14 763-30 083-75 490-85 649-139 668
Zmena EBIT -0,56290,38830,89870,62240,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000056 50816 6220,000082 833