KADES s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 12 09118 5253 5604 0404 520
Bežná likvidita III. stupeň 1,521,267,428,429,42
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1923-0,4650-1,16-1,13-1,12
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,10070,12077,428,429,42
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,913,850,15580,13480,1188
Celkové tržby 140 312186 8580,00000,00000,0000
Celkový dlh 7 93614 708480,00480,00480,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -799,00-1 775-3 560-4 040-4 520
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 799,001 7753 5604 0404 520
Čistý cash flow 799,001 7753 5604 0404 520
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 428,00933,000,00000,00000,0000
Čistý zisk 338,00737,00-480,00-480,00-480,00
Čistý zisk v minulom roku 737,00-480,00-480,00-480,00-480,00
Cudzie zdroje -4 155-3 817-3 080-3 560-4 040
Daň z príjmov 90,00196,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 196,00480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 90,00196,00480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,3732,720,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,3732,720,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 31,4536,190,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 29,3732,720,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 20,6428,730,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 933,000,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 428,00933,000,00000,00000,0000
EBITDA 428,002 3000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 428,002 3000,00000,00000,0000
Finančná páka 2,914,851,161,131,12
Finančné účty 799,001 7753 5604 0404 520
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3436-0,2060-0,8652-0,8812-0,8938
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,34360,20600,86520,88120,8938
Hrubá marža 0,42480,65390,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 428,00933,000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,65640,79400,13480,11880,1062
Krátkodobé pohľadávky 11 29216 7500,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 7 93614 708480,00480,00480,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 8460,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 80 71364 6730,00000,00000,0000
Obežný majetok 12 09118 5253 5604 0404 520
Obrat aktív 11,6010,090,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 11,6010,090,00000,00000,0000
Osobné náklady 59 171118 3070,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00001 3670,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 338,00737,00-480,00-480,00-480,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,06610,09581,00001,00001,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,99280,96830,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,011,030,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,011,030,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 11 29216 7500,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,521,267,428,429,42
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,20-2,15-0,8652-0,8812-0,8938
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65640,79400,13480,11880,1062
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,913,850,15580,13480,1188
Pridaná hodnota 59 599122 1850,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,69480,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,10070,12077,428,429,42
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 18,546,390,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 18,546,390,00000,00000,0000
Služby 73 07552 4260,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 09118 5253 5604 0404 520
Spotreba materiálu… 7 63812 2470,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 140 312186 8580,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 140 312186 8580,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 799,001 7753 5604 0404 520
Vlastné imanie 4 1553 8173 0803 5604 040
Všetky záväzky 7 93614 708480,00480,00480,00
Výsledok hospodárenia 428,002 3000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 428,002 3000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 338,00737,00-480,00-480,00-480,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 737,00-480,00-480,00-480,00-480,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 428,00933,000,00000,00000,0000
Záväzky 7 93614 708480,00480,00480,00
Záväzky z obchodného styku 7 8460,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 428,00933,000,00000,00000,0000