All 4 plus s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 9 2229 1769 6257 32028 264
Bežná likvidita III. stupeň 329,36327,7119,6414,941,22
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6386-0,7473-0,9945-0,9824-5,53
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 209,68244,1418,5413,691,23
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00300,00310,05360,07174,51
Celkové tržby 7 02510 3267 11928 28725 437
Celkový dlh 28,0028,00490,00490,0023 134
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 871-6 836-9 085-6 710-28 380
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 8716 8369 0856 71028 380
Čistý cash flow 5 8716 8369 0856 71028 380
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 59,0013,002 2852 1792 175
Čistý zisk 46,0013,001 8051 6991 695
Čistý zisk v minulom roku 13,001 8051 6991 695-1 592
Cudzie zdroje -9 194-9 148-9 135-6 830-5 130
Daň z príjmov 13,000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13,000,0000480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 174,1182,7127,697,87-1,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,4182,7127,697,87-1,66
Doba obratu aktív 479,15324,35493,4994,45405,57
Doba obratu pohľadávok 174,1182,7127,697,87-1,66
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000031 044
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1,450,989725,126,32331,95
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000030 386
EBIT v minulom roku 13,002 2852 1792 175-1 112
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 59,0013,002 2852 1792 175
EBITDA 133,0076,002 3462 2292 220
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 133,0076,002 3462 2292 220
Finančná páka 1,001,001,051,075,51
Finančné účty 5 8716 8369 0856 71028 380
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9970-0,9969-0,9491-0,9331-0,1815
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99700,99690,94910,93310,1815
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 59,0013,002 2852 1792 175
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00300,00310,05090,06690,8185
Krátkodobé pohľadávky 3 3512 340540,00610,00-116,00
Krátkodobé záväzky 28,0028,00490,00490,0023 134
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000022 644
Náklady na predaný tovar 5 9359 4354 75422 89523 172
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000272,00
Obežný majetok 9 2229 1769 6257 32028 264
Obrat aktív 0,76181,130,73963,860,9000
Obrat obežného majetku 0,76181,130,73963,860,9000
Osobné náklady 905,00815,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 74,0063,0061,0050,0045,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 46,0013,001 8051 6991 695
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,63660,74500,94390,91671,00
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,83030,91470,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,83570,66201,280,23721,12
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00008,33
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,201,090,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,201,090,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,83570,66201,280,23721,12
Pohľadávky z obchodného styku 951,002 340540,00610,00-116,00
Pohotová likvidita II. stupeň 329,36327,7119,6414,941,22
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,57-1,34-1,01-1,02-0,1808
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00300,00310,05090,06690,8185
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00300,00310,05360,07174,51
Pridaná hodnota 1 090891,002 3655 3922 265
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00000,0000-195,21
Rýchla likvidita I. stupeň 209,68244,1418,5413,691,23
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,21050,36840,20890,219810,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,21050,36840,20890,219810,42
Služby 5 9359 4354 75422 89522 900
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 2229 1769 6257 32028 264
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 02510 3267 11928 28725 437
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000424,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 02510 3267 11928 28725 013
Účtovný cash flow 5 8716 8369 0856 71028 380
Vlastné imanie 9 1949 1489 1356 8305 130
Všetky záväzky 28,0028,00490,00490,0023 134
Výsledok hospodárenia 133,0076,002 3462 2292 220
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 133,0076,002 3462 2292 220
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 46,0013,001 8051 6991 695
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 13,001 8051 6991 695-1 592
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 59,0013,002 2852 1792 175
Záväzky 28,0028,00490,00490,0023 134
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000022 644
Zisk pred zdanením 59,0013,002 2852 1792 175
Zmena EBIT 4,540,00571,051,00-1,96