ŠEVAN s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 27 31731 61638 14137 96527 897
Bežná likvidita III. stupeň 1,311,130,98521,371,43
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,09-0,2062-0,2435-0,4557-1,40
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,55980,09550,08890,16710,5964
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,952,162,742,732,34
Celkové tržby 15 46846 66049 15620 79417 608
Celkový dlh 18 07121 61027 94327 78019 545
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 117-2 063-2 483-4 641-11 656
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 1172 0632 4834 64111 656
Čistý cash flow 10 1172 0632 4834 64111 656
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -728,0043,00493,002 313406,00
Čistý zisk -759,00-193,0013,001 833-74,00
Čistý zisk v minulom roku -193,0013,001 833-74,002 212
Cudzie zdroje -9 246-10 006-10 198-10 185-8 352
Daň z príjmov 31,00236,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 236,00480,00480,00480,00754,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 31,00236,00480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 75,4280,43111,11273,30115,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 75,4280,43111,11273,30115,05
Doba obratu aktív 646,86247,32283,21666,40578,28
Doba obratu pohľadávok 75,4280,43111,11273,30115,05
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 427,92169,05207,49487,63405,15
EBIT v minulom roku 43,00493,002 313406,002 966
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -728,0043,00493,002 313406,00
EBITDA 2 7893 5653 0852 522475,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 7893 5653 0852 522475,00
Efektívna daňová sadzba -0,04265,490,97360,20751,18
Finančná páka 2,953,163,743,733,34
Finančné účty 10 1172 0632 4834 64111 656
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 7143 4853 0182 313406,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,66150,68350,73260,73170,7006
Krátkodobé pohľadávky 3 18510 28214 96415 5705 550
Krátkodobé záväzky 18 07121 61027 94327 78019 545
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 20,003 5350,00000,00005 065
Náklady na predaný tovar 10 91440 36944 10317 73217 119
Neobežný majetok 3 7287 17010 6120,00000,0000
Obežný majetok 23 58924 44627 52937 96527 897
Obrat aktív 0,56431,481,290,54770,6312
Obrat neobežného majetku 4,136,514,630,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,65341,911,790,54770,6312
Odpisy 3 4423 4422 5250,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 4423 4422 5250,00000,0000
Osobné náklady 1 2732 331738,00540,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 75,0080,0067,00209,0069,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 6833 2492 5381 833-74,00
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,65410,04420,05050,22320,6620
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,532,706,855,670,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,95441,091,555,670,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,65640,04420,05050,22320,6620
Pohľadávky z obchodného styku 3 18510 28214 96415 5705 550
Pohotová likvidita II. stupeň 0,73610,57130,62440,72750,8803
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9139-4,85-4,11-2,19-0,7165
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66150,68350,73260,73170,7006
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,952,162,742,732,34
Pridaná hodnota 4 5006 2915 0533 062489,00
Primárna platobná neschopnosť 0,00630,34380,00000,00000,9126
Rýchla likvidita I. stupeň 0,55980,09550,08890,16710,5964
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,486,069,0611,0241,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,486,069,0611,0241,15
Služby 5 20917 0555 9134 9307 617
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 31731 61638 14137 96527 897
Spotreba materiálu… 5 70523 31438 19012 8029 502
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 41446 66049 15620 79417 608
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,000017 608
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 41446 66049 15620 7940,0000
Účtovný cash flow 10 1172 0632 4834 64111 656
Vlastné imanie 9 24610 00610 19810 1858 352
Všetky záväzky 18 07121 61027 94327 78019 545
Výsledok hospodárenia -653,00123,00560,002 522475,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -653,00123,00560,002 522475,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -759,00-193,0013,001 833-74,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -193,0013,001 833-74,002 212
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -728,0043,00493,002 313406,00
Zásoby 10 28712 10110 08217 75410 691
Záväzky 18 07121 61027 94327 78019 545
Záväzky z obchodného styku 20,003 5350,00000,00005 065
Zisk pred zdanením -728,0043,00493,002 313406,00
Zmena EBIT -16,930,08720,21315,700,1369