Alexander Peterka OK TAXI

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2013