CAMPAIGNS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 38 7488 09234 30920 3273 345
Bežná likvidita III. stupeň 1,010,25020,74260,73611,43
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -7,97-0,7101-0,9926-0,2587-3,41
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,56770,22790,08910,51221,43
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 14,043,1211,140,50512,41
Celkové tržby 195 75341 250174 388245 64986 883
Celkový dlh 36 1716 12631 4826 8222 364
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 536-1 396-2 806-3 494-3 345
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 5361 3962 8063 4943 345
Čistý cash flow 20 5361 3962 8063 4943 345
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -24 490-4 860-9 71813 863-2 014
Čistý zisk -24 490-4 860-10 67812 903-2 974
Čistý zisk v minulom roku -4 860-10 67820 783-2 974-7 220
Cudzie zdroje -2 577-1 966-2 827-13 505-981,00
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,000,0000960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,881,2143,062,270,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,040,000042,711,190,0000
Doba obratu aktív 72,2571,6071,8130,2114,05
Doba obratu pohľadávok 29,881,2143,062,270,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000142,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 67,4454,2165,8910,149,85
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000018,20
EBIT v minulom roku -4 860-9 71820 783-2 014-6 260
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -24 490-4 860-9 71813 863-2 014
EBITDA -20 006-388,00-5 25316 144-1 908
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -20 006-388,00-5 25316 144-1 908
Finančná páka 15,044,1212,141,513,41
Finančné účty 20 5361 3962 8063 4943 345
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0665-0,2430-0,0824-0,6644-0,2933
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,06650,24300,08240,66440,2933
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -20 117-486,00-5 34516 050-2 014
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,93350,75700,91760,33560,7007
Krátkodobé pohľadávky 16 026137,0020 5711 5280,0000
Krátkodobé záväzky 36 1716 12631 4826 8222 344
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 29 0200,000020 4021 699300,00
Náklady na predaný tovar 214 84240 822178 556228 40288 645
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,00006 018
Neobežný majetok 2 1866 55910 93215 3050,0000
Obežný majetok 36 5621 53323 3775 0223 345
Obrat aktív 5,055,105,0812,0825,97
Obrat neobežného majetku 89,556,2915,9516,050,0000
Obrat obežného majetku 5,3526,917,4648,9125,97
Odpisy 4 3734 3734 3732 1870,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 3734 3734 3732 1870,0000
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,0000145,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 111,0098,0092,0094,00106,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -20 117-487,00-6 30515 090-2 974
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -9,50-2,47-3,780,9554-3,03
Podiel EBIT k aktívam -0,6320-0,6006-0,28320,6820-0,6021
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,6320-0,6006-0,28320,6820-0,6021
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -9,50-2,47-3,441,03-2,01
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,53000,17250,08180,17191,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,0000-12,15
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -4,370,0979-0,95317,88-12,15
Pohľadávky z obchodného styku 15 0390,000020 405800,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,010,25020,74260,73611,43
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,1255-1,41-1,01-3,87-0,2933
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,93350,75700,91760,33560,7067
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 14,043,1211,140,50512,41
Pridaná hodnota -19 089428,00-4 16817 227-1 762
Primárna platobná neschopnosť 1,930,00000,99992,120,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,6320-0,6006-0,31120,6348-0,8891
Rentabilita vlastného imania, ROE -9,50-2,47-3,780,9554-3,03
Rýchla likvidita I. stupeň 0,56770,22790,08910,51221,43
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,81-15,79-5,990,4226-1,24
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,81-15,79-5,990,4226-1,24
Služby 209 75136 738165 171181 64180 494
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 7488 09234 30920 3273 345
Spotreba materiálu… 5 0914 08413 38546 7612 133
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 195 75341 250174 388245 62986 883
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,000016 771
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 195 75341 250174 388245 62970 112
Účtovný cash flow 20 5361 3962 8063 4943 345
Vlastné imanie 2 5771 9662 82713 505981,00
Všetky záväzky 36 1716 12631 4826 8222 364
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -9,500,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -24 379-4 761-9 62613 957-1 908
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -24 379-4 761-9 62613 957-1 908
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -24 490-4 860-10 67812 903-2 974
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 860-10 67820 783-2 974-7 220
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -24 490-4 860-9 71813 863-2 014
Záväzky 36 1716 12631 4826 8222 364
Záväzky z obchodného styku 29 0200,000020 4021 699300,00
Zisk pred zdanením -24 490-4 860-9 71813 863-2 014
Zmena EBIT 5,040,5001-0,4676-6,880,3217

Činnosti firmy
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Počítačové služby
Prieskum trhu a verejnej mienky
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Administratívne služby
Poskytovanie služieb informátora
Fotografické služby
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných..
Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických..
Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych..
Reklamné a marketingové služby
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Čistiace a upratovacie služby
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Vydavateľská činnosť
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Prípravné práce k realizácii stavby
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti