BPI k.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 43 46839 310627 879627 683628 473
Bežná likvidita III. stupeň 0,96680,963216,7217,0316,91
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 11,10-27,220,00000,01960,0283
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 735,75713,730,06340,06220,0627
Celkové tržby 4 8773 0001 000,000,00000,0000
Celkový dlh 43 40939 25537 45436 77937 078
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 555-2 210-713,00-717,00-12 270
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 5552 210713,00717,0012 270
Čistý cash flow -655,001 497-4,00-11 553-16 755
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3,003,001,0000-11,00-16,00
Čistý zisk 3,00-477,00-479,00-491,00-497,00
Čistý zisk v minulom roku -477,00-479,00-491,00-497,00553 870
Cudzie zdroje -59,00-55,00-590 425-590 904-591 395
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00004 331228 3680,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00004 783229 1760,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00004 331228 3680,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00004 77613 6710,00000,0000
EBIT v minulom roku 3,001,0000-11,00-16,00553 870
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3,003,001,0000-11,00-16,00
EBITDA 2 9292 583792,00-10 475-11 359
EBITDA marža 0,60060,86100,79200,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 9292 583792,00-10 475-11 359
Efektívna daňová sadzba 0,00000,15760,8602-0,0446-0,0278
Finančná páka 736,75714,731,061,061,06
Finančné účty 1 5552 210713,00717,0012 270
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0014-0,0014-0,9403-0,9414-0,9410
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00140,00140,94030,94140,9410
Hrubá marža -0,29240,86100,79200,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 7053 033565,00-10 761-14 799
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,99860,99860,05970,05860,0590
Krátkodobé pohľadávky 40 41335 600625 666625 466614 703
Krátkodobé záväzky 43 40939 25537 45436 77937 078
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000-11 359
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00001,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00001,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 426417,00208,002 30211 359
Neobežný majetok 1 5001 5001 5001 5001 500
Obežný majetok 41 96837 810626 379626 183626 973
Obrat neobežného majetku 0,00002,000,66670,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 224,00233,00227,00286,003 440
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000683,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 1820,0000950,00950,00821,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3,00-477,00-479,00-491,00-497,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0508-8,67-0,0008-0,0008-0,0008
Pohotová likvidita II. stupeň 0,96680,963216,7217,0316,91
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0901-0,0367147 60651,1535,30
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000-16 755
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99860,99860,05970,05860,0590
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 735,75713,730,06340,06220,0627
Pridaná hodnota -1 4262 583792,00-2 302-11 359
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0508-8,67-0,0008-0,0008-0,0008
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,8215,2047,29-3,51-3,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,8215,2047,29-3,51-3,26
Služby 1 426417,00208,002 30211 359
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 43 46839 310627 879627 683628 473
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00003 0001 000,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00003 0001 000,000,00000,0000
Účtovný cash flow -655,001 497-4,00-11 553-16 755
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-16,00
Vlastné imanie 59,0055,00590 425590 904591 395
Všetky záväzky 43 40939 25537 45436 77937 078
Výsledok hospodárenia 2 9292 583792,00-10 475-11 359
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 9292 583792,00-10 475-11 359
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3,00-477,00-479,00-491,00-497,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -477,00-479,00-491,00-497,00553 870
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 7543 046558,00-10 774-17 279
Záväzky 43 40939 25537 45436 77937 078
Záväzky z obchodného styku 1 1820,0000950,00950,00821,00
Zisk pred zdanením 2 7543 046558,00-10 774-17 279
Zmena EBIT 1,00003,00-0,09090,6875-0,0000