XANAX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 113 50273 28068 04450 13850 732
Bankové úvery 29 1600,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,181,691,231,241,28
Časové rozlíšenie aktív 293,00199,00448,00347,00585,00
Časové rozlíšenie pasív -8 0000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,060,0408-1,83-3,58-0,0184
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6389-0,02500,51230,87050,0050
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,592,884,907,843,74
Celkové tržby 203 967179 719218 996291 1860,0000
Celkový dlh 103 07754 38456 51844 46940 035
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -36 899-46 537-47 308-26 167-197,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 66 05946 53747 30826 167197,00
Čistý cash flow 19 522-771,0021 14120 292197,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 112,009 8397 0899 292697,00
Čistý zisk -471,007 3705 8577 979697,00
Čistý zisk v minulom roku 7 3705 8577 979-7 9920,0000
Cudzie zdroje -18 425-18 896-11 526-5 669-10 697
Daň z príjmov 167,002 110960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 110960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 167,002 110960,00960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 29 1600,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 29 1600,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9,4311,425,163,15365,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,4710,194,653,00365,00
Doba obratu aktív 203,15158,61113,5065,46370,71
Doba obratu pohľadávok 9,4311,425,163,15365,00
Doba obratu zásob 211,230,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 51 6320,00000,00000,0000296,48
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 54,6966,6268,8430,44290,72
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 46 6490,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 9 8397 0899 292-6 6640,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 112,009 8397 0899 292697,00
EBITDA 22 35124 96619 90518 836907,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 22 35124 96619 90518 836907,00
Efektívna daňová sadzba -0,54930,22260,14080,10740,0000
Finančná páka 6,163,885,908,844,74
Finančné účty 66 05946 53747 30826 167197,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 19 95846 50419 80440 158905,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,26920,42000,60650,46490,7842
Krátkodobé pohľadávky 5 2685 2743 0932 41149 950
Krátkodobé záväzky 30 55530 78141 26823 31139 785
Krytie dlhovej služby -2,9569,5473,1853,360,0000
Materiál 125,0049,0055,000,00000,0000
Nákladové úroky 416,00359,00272,00353,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 359,00272,00353,00368,000,0000
Náklady na predaný tovar 172 378131 700196 709255 99048 979
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 216,000,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 41 75721 22117 14021 2130,0000
Obežný majetok 71 45251 86050 45628 57850 147
Obrat aktív 1,802,303,225,580,9846
Obrat neobežného majetku 4,887,9512,7713,180,0000
Obrat obežného majetku 2,853,254,349,780,9961
Obrat zásob 1,730,00000,00000,00000,0000
Odpisy 19 84610 41012 7149 5540,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 9235 2056 3574 7770,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 9235 2056 3574 7770,0000
Osobné náklady 15 11414 4078 0048 1200,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 393112,00101,00678,002,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 27 60627 00329 00815 1720,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 19 37517 78018 57117 533697,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,00990,39000,50821,410,0652
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,58200,63510,69530,52190,0039
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 146,090,00000,00000,00000,0198
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,092,562,762,900,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,90261,491,071,330,0000
Pohľadávky z obchodného styku 4 7334 7102 7862 30049 950
Pohotová likvidita II. stupeň 3,181,691,231,241,28
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,943824,51-0,5452-0,2794-54,30
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 46,93-2,1577,7257,480,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90820,74210,83060,88690,7891
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,592,884,907,843,74
Pridaná hodnota 31 55536 93222 11623 571971,00
Primárna platobná neschopnosť 5,835,7310,416,600,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,02560,39000,50821,410,0652
Rýchla likvidita I. stupeň 2,931,511,151,120,0050
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,612,182,842,3644,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,612,182,842,3644,14
Služby 159 871122 979186 322246 41848 841
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 113 50273 28068 04450 13850 732
Spotreba materiálu… 12 2918 72110 3879 572138,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 29 1600,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 203 933179 457218 825290 56149 950
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000010 8250,000011 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 435,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 203 498168 632218 825279 56149 950
Účtovný cash flow 19 522-771,0021 14120 292197,00
Úročený dlh 29 1600,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,269227,4126,0626,320,0000
Vlastné imanie 18 42518 89611 5265 66910 697
Všetky záväzky 103 07754 38456 51844 46940 035
Výnosy budúcich období dlhodobé -8 0000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 2 5059 9547 1919 975907,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 5059 9547 1919 975907,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -471,007 3705 8577 979697,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 3705 8577 979-7 9920,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -304,009 4806 8178 939905,00
Zásoby 125,0049,0055,000,00000,0000
Záväzky 103 07754 38456 51844 46940 035
Záväzky z obchodného styku 27 60627 00329 00815 1720,0000
Zisk pred zdanením -304,009 4806 8178 939905,00
Zmena EBIT 0,01141,390,7629-1,390,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000015 4270,000010 3070,0000