Greg Hamm services s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 26 41026 34838 9563 4874 448
Bežná likvidita III. stupeň 3,003,863,106,014,40
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8380-0,7696-0,4525-1,20-1,29
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,672,200,95166,014,40
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,50040,34920,47550,19950,2938
Celkové tržby 52 00059 00190 7000,00000,0000
Celkový dlh 8 8086 82012 554580,001 010
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 750-15 028-11 946-3 487-4 448
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 75015 02811 9463 4874 448
Čistý cash flow 14 75015 02811 9463 4874 448
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 926-6 87428 105-52,00-30,00
Čistý zisk -1 926-6 87423 496-532,00-510,00
Čistý zisk v minulom roku -6 87423 496-532,00-510,00-517,00
Cudzie zdroje -17 602-19 528-26 402-2 907-3 438
Daň z príjmov 0,00000,00004 609480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00004 609480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00004 609480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 81,8470,03108,700,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,9029,69104,790,00000,0000
Doba obratu aktív 185,38163,00156,770,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 81,8470,03108,700,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 61,8342,1950,520,00000,0000
EBIT v minulom roku -6 87428 105-52,00-30,00-35,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 926-6 87428 105-52,00-30,00
EBITDA -1 842-6 78728 1810,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 842-6 78728 1810,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,1640-9,23-16,00
Finančná páka 1,501,351,481,201,29
Finančné účty 14 75015 02811 9463 4874 448
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6665-0,7412-0,6777-0,8337-0,7729
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66650,74120,67770,83370,7729
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 926-6 87428 105-52,00-30,00
Krátkodobé pohľadávky 11 66011 32027 0100,00000,0000
Krátkodobé záväzky 8 8086 82012 554580,001 010
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 8 6786 6907 8140,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00002,00
Náklady na predaný tovar 53 84265 78562 4590,00000,0000
Obežný majetok 26 41026 34838 9563 4874 448
Obrat aktív 1,972,242,330,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,972,242,330,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0087,0076,0052,0030,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 926-6 87423 496-532,00-510,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1094-0,35200,8899-0,1830-0,1483
Podiel EBIT k aktívam -0,0729-0,26090,7215-0,0149-0,0067
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0729-0,26090,7215-0,0149-0,0067
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1094-0,35201,06-0,0179-0,0087
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,55850,57040,30671,00001,0000
Pohľadávky z obchodného styku 5 4004 80026 0400,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,003,863,106,014,40
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,19-1,30-2,21-0,8337-0,7729
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,50040,34920,47550,19950,2938
Pridaná hodnota -1 842-6 78528 2410,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,611,390,30010,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0729-0,26090,6031-0,1526-0,1147
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1094-0,35200,8899-0,1830-0,1483
Rýchla likvidita I. stupeň 1,672,200,95166,014,40
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,78-1,000,44550,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,78-1,000,44550,00000,0000
Služby 53 84265 78562 4360,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 26 41026 34838 9563 4874 448
Spotreba materiálu… 0,00000,000023,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 52 00059 00090 7000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 52 00059 00090 7000,00000,0000
Účtovný cash flow 14 75015 02811 9463 4874 448
Vlastné imanie 17 60219 52826 4022 9073 438
Všetky záväzky 8 8086 82012 554580,001 010
Výsledok hospodárenia -1 842-6 78728 1810,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 842-6 78728 1810,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 926-6 87423 496-532,00-510,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 87423 496-532,00-510,00-517,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 926-6 87428 105-52,00-30,00
Záväzky 8 8086 82012 554580,001 010
Záväzky z obchodného styku 8 6786 6907 8140,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 926-6 87428 105-52,00-30,00
Zmena EBIT 0,2802-0,2446-540,481,730,8571