VRTY BAKA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 31 65036 44633 16134 79136 760
Bežná likvidita III. stupeň 1,471,830,31630,35790,2945
Časové rozlíšenie aktív 178,00858,001 04699,0099,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1944-0,70590,04580,1439-0,0362
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,95580,6208-1,99-2,14-2,27
Celkové tržby 41 47347 93358 61172 60083 248
Celkový dlh 15 46713 96066 51665 28665 749
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 147-5 971-15 277-12 261-2 950
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,6342-0,3162-0,0488-0,0207-0,2364
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 1475 97115 27712 2612 950
Čistý cash flow -2 824-9 3063 0169 311-2 359
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -26 303-15 157-1 898-546,00-18 546
Čistý zisk -26 303-15 157-2 858-1 506-19 678
Čistý zisk v minulom roku -15 157-2 858-1 506-19 678-10 785
Cudzie zdroje -16 183-22 48633 35530 49528 989
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 109,8589,3122,7054,8570,93
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,6516,4112,5648,8153,18
Doba obratu aktív 278,69284,34210,30177,61161,87
Doba obratu pohľadávok 109,8589,3122,7054,8570,93
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00005,421,43
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00007 0132 275
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 127,94102,85417,89330,24287,11
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000109,92-114,40
EBIT v minulom roku -15 157-1 898-546,00-18 546-10 785
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -26 303-15 157-1 898-546,00-18 546
EBITDA -17 394-9 2347 28910 374-6 600
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -17 394-9 2347 28910 374-6 600
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,5058-1,760,0000
Finančná páka 1,961,62-0,9942-1,14-1,27
Finančné účty 3 1475 97115 27712 2612 950
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5113-0,61701,010,87650,7886
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51130,6170-1,01-0,8765-0,7886
Hrubá marža 0,60830,53100,65470,33720,0827
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -22 429-8 6667 21112 303-6 696
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,45910,36171,991,861,77
Krátkodobé pohľadávky 12 47511 4483 57910 74516 109
Krátkodobé záväzky 14 53013 18365 89664 68965 201
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000-5,83
Materiál 5 5105 8920,000050,0041,00
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00001 132
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00001 1320,0000
Náklady na predaný tovar 16 22221 33419 18647 01876 009
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00003 36710 462
Neobežný majetok 10 34012 27712 31811 63617 561
Obežný majetok 21 13223 31119 79723 05619 100
Obrat aktív 1,311,281,742,062,25
Obrat neobežného majetku 4,013,814,676,144,72
Obrat obežného majetku 1,962,012,913,104,34
Obrat zásob 0,00000,00000,000067,34255,17
Odpisy 3 8746 1589 11011 85011 850
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 9373 0794 5555 9255 925
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 9373 0794 5555 9255 925
Osobné náklady 40 82135 83635 21418 33717 285
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 03598,0078,0071,0096,00
Ostatné záväzky z obchodného styku -19,00192,001 1481 014-3 279
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -22 429-8 9996 25210 344-7 828
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,63-0,67410,08570,04940,6788
Podiel EBIT k aktívam -0,8311-0,4159-0,0572-0,0157-0,5045
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,8311-0,4159-0,0572-0,0157-0,5045
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,54-0,65160,05800,01830,6521
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,621,410,91770,74912,51
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00007,270,6577
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,61810,71021,091,340,3981
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,56450,60610,86570,81090,2362
Pohľadávky z obchodného styku 1 5502 1031 9809 56112 078
Pohotová likvidita II. stupeň 1,091,390,30200,35720,2938
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,732,4211,063,28-12,29
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000-2,08
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48870,38302,011,881,79
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,95580,6208-1,99-2,14-2,27
Pridaná hodnota 25 23025 45138 37024 4806 881
Primárna platobná neschopnosť -0,01230,09130,57980,1061-0,2715
Rentabilita aktív, ROA -0,8311-0,4159-0,0862-0,0433-0,5353
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,63-0,67410,08570,04940,6788
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,8892-1,519,136,29-9,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,8892-1,519,136,29-9,96
Služby 3 6815 5821 15620 67731 983
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 65036 44633 16134 79136 760
Spotreba materiálu… 12 54115 75218 03022 97433 564
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 41 45247 11857 55672 49882 890
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000333,000,00001 000,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000028 55654 398
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 41 45246 78557 55642 94228 492
Účtovný cash flow -2 824-9 3063 0169 311-2 359
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-16,38
Vlastné imanie 16 18322 486-33 355-30 495-28 989
Všetky záväzky 15 46713 96066 51665 28665 749
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,630,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -21 268-15 059-1 821-476,00-18 450
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -21 268-15 059-1 821-476,00-18 450
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -26 303-15 157-2 858-1 506-19 678
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -15 157-2 858-1 506-19 678-10 785
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -26 303-15 157-1 898-546,00-19 678
Zásoby 5 5105 892941,0050,0041,00
Záväzky 15 46713 96066 51665 28665 749
Záväzky z obchodného styku -19,00192,001 1481 014-3 279
Zisk pred zdanením -26 303-15 157-1 898-546,00-19 678
Zmena EBIT 1,747,993,480,02941,72