641 SLOVAQUIE EUROPE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 7 0645 0077 34425 50132 254
Bežná likvidita III. stupeň 6,384,190,89080,36840,1718
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,19-1,31-27,550,48310,0837
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,384,190,76740,12780,0241
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,18600,313135,90-3,78-3,48
Celkové tržby 2 5500,000012 68617 10414 524
Celkový dlh 1 1081 1947 14534 67345 260
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 064-5 007-5 483-4 431-1 089
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,84040,0000-0,39360,2242-0,1063
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 0645 0075 4834 4311 089
Čistý cash flow 7 0645 0075 4834 4311 089
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 143-1 379-4 0334 794-584,00
Čistý zisk 2 143-1 379-4 9933 834-1 544
Čistý zisk v minulom roku -1 379-4 9933 834-1 544-16 368
Cudzie zdroje -5 956-3 813-199,009 17213 006
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,0000378,74178,04168,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,0000176,74165,86
Doba obratu aktív 1 0110,00003 154544,32810,57
Doba obratu pohľadávok 0,00000,0000378,74178,04168,02
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 158,600,00003 068740,101 137
EBIT v minulom roku -1 379-4 0334 794-584,00-15 888
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 143-1 379-4 0334 794-584,00
EBITDA 2 257-293,007 83116 65511 292
EBITDA marža 0,88510,00000,61730,97370,7775
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 257-293,007 83116 65511 292
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,23800,2003-1,64
Finančná páka 1,191,3136,90-2,78-2,48
Finančné účty 7 0645 0075 4834 4311 089
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8431-0,7615-0,02710,35970,4032
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84310,76150,0271-0,3597-0,4032
Hrubá marža 0,99920,0000-0,28450,99730,8288
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 143-400,007 71716 54411 166
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,15690,23850,97291,361,40
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,0000882,008 3416 686
Krátkodobé záväzky 1 1081 1947 14534 67345 260
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000010,00
Náklady na predaný tovar 2,000,00004 45942,002 486
Neobežný majetok 0,00000,0000979,0012 72924 479
Obežný majetok 7 0645 0076 36512 7727 775
Obrat aktív 0,36100,00000,11570,67060,4503
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,86821,340,5933
Obrat obežného majetku 0,36100,00000,13351,341,87
Odpisy 0,0000979,0011 75011 75011 750
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000979,0011 75011 75011 750
Ostatné náklady na finančnú činnosť 114,00107,00114,00111,00126,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 143-400,006 75715 58410 206
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,3598-0,3617-25,09-0,41800,1187
Podiel EBIT k aktívam 0,3034-0,2754-0,54920,1880-0,0181
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,3034-0,2754-0,54920,1880-0,0181
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,3598-0,3617-20,27-0,52270,0449
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,74660,17380,0338
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,770,00000,43220,25910,0750
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0000-0,30711,451,02
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,770,00006,450,25910,0750
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00008 2806 600
Pohotová likvidita II. stupeň 6,384,190,89080,36840,1718
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8431-0,7615-0,03632,0711,94
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,15690,23850,97291,361,40
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,18600,313135,90-3,78-3,48
Pridaná hodnota 2 5480,0000-3 60917 05812 038
Rentabilita aktív, ROA 0,3034-0,2754-0,67990,1503-0,0479
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,3598-0,3617-25,09-0,41800,1187
Rýchla likvidita I. stupeň 6,384,190,76740,12780,0241
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,4909-4,080,91242,084,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,4909-4,080,91242,084,01
Služby 2,000,00000,000042,00234,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 0645 0077 34425 50132 254
Spotreba materiálu… 0,00000,00004 4590,00002 252
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 5500,0000850,0017 10014 524
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 5500,0000850,0017 10014 524
Účtovný cash flow 7 0645 0075 4834 4311 089
Vlastné imanie 5 9563 813199,00-9 172-13 006
Všetky záväzky 1 1081 1947 14534 67345 260
Výsledok hospodárenia 2 257-1 272-3 9194 905-458,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 257-1 272-3 9194 905-458,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 143-1 379-4 9933 834-1 544
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 379-4 9933 834-1 544-16 368
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 143-1 379-4 0334 794-584,00
Záväzky 1 1081 1947 14534 67345 260
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000010,00
Zisk pred zdanením 2 143-1 379-4 0334 794-584,00
Zmena EBIT -1,550,3419-0,8413-8,210,0368