OfficeReality s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 37 79563 34319 39030 25311 123
Bankové úvery 5 45018 4107 33215 5700,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,33530,39231,190,43830,1679
Bežné bankové úvery 5 45018 4107 33215 5700,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,20680,10960,57780,15520,0326
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,286,471,084,191,53
Celkové tržby 82 08867 02668 90442 80160 021
Celkový dlh 21 22954 86310 08224 4196 732
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 26814 4435 78314 205-218,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 1823 9671 5491 365218,00
Čistý cash flow 3 1823 9671 5491 365218,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 687754,005 6823 5956 797
Čistý zisk 8 086-829,003 4741 4435 225
Čistý zisk v minulom roku -829,003 4741 4435 2256 408
Cudzie zdroje -16 566-8 480-9 308-5 834-4 391
Daň z príjmov 2 445620,001 320960,001 572
Daň z príjmov v minulom roku 620,001 320960,001 5722 042
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 445620,001 320960,001 572
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,97106,653,11-4,195,52
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000105,740,0000-8,644,05
Doba obratu aktív 168,62386,86111,63260,2767,79
Doba obratu pohľadávok 16,97106,653,11-4,195,52
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 68,64221,1515,4475,6640,76
EBIT v minulom roku 754,005 6823 5956 7978 450
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 687754,005 6823 5956 797
EBITDA 24 1171 8038 8625 9217 019
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 24 1171 8038 8625 9217 019
Efektívna daňová sadzba 0,2322-2,970,27530,39950,2313
Finančná páka 2,287,472,085,192,53
Finančné účty 3 1823 9671 5491 365218,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 67114 92018 1825 5106 797
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,40710,57170,13830,29070,6014
Krátkodobé pohľadávky 3 80417 463541,00-487,00905,00
Krátkodobé záväzky 15 38636 2112 6818 7946 689
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -707,00-2,00834,00-212,001 364
Krytie dlhovej služby 20,861,879,984,970,0000
Nákladové úroky 1 156963,00888,001 1920,0000
Nákladové úroky v minulom roku 963,00888,001 1920,00000,0000
Náklady na predaný tovar 51 27142 25446 13632 83649 860
Neobežný majetok 30 80941 9137 50019 57510 000
Obežný majetok 6 98621 43011 89010 6781 123
Obrat aktív 2,160,94353,271,405,38
Obrat neobežného majetku 2,661,438,452,175,99
Obrat obežného majetku 11,712,795,333,9753,33
Odpisy 11 1040,00002 5001 9150,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 1040,00002 5001 9150,0000
Osobné náklady 6 25612 9213 2682 9552 710
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4461 049680,00411,00222,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 19 190-829,005 9743 3585 225
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,3673-0,03080,20880,06741,19
Podiel EBIT k aktívam 0,30920,01190,29300,11880,6111
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,30920,01190,29300,11880,6111
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,52150,02780,34010,16751,53
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,20480,73790,18930,30810,2701
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,881,365,283,253,70
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,761,362,991,973,70
Pohľadávky z obchodného styku 0,000017 3140,0000-1 004664,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,21-2,14-6,01-4,27-20,14
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,754,121,741,150,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,14420,29060,37810,51470,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56170,86610,52000,80720,6052
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,286,471,084,191,53
Pridaná hodnota 30 54317 51017 2629 59010 033
Primárna platobná neschopnosť 0,0000-0,00010,00000,21122,05
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,4881-0,09780,37320,24731,19
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,880330,431,144,120,9591
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,880330,431,144,120,9591
Služby 15 2921 8416 7212 1046 342
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 79563 34319 39030 25311 123
Spotreba materiálu… 35 97940 41339 41530 73243 518
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 45018 4107 33215 5700,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 81 81466 84768 39842 42659 893
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00007 0835 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 81 81459 76463 39842 42659 893
Účtovný cash flow 3 1823 9671 5491 365218,00
Úročený dlh 5 45018 4107 33215 5700,0000
Úrokové krytie 10,110,78306,403,020,0000
Vlastné imanie 16 5668 4809 3085 8344 391
Všetky záväzky 21 22954 86310 08224 4196 732
Výsledok hospodárenia 13 0131 8036 3624 0067 019
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 0131 8036 3624 0067 019
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 086-829,003 4741 4435 225
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -829,003 4741 4435 2256 408
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 531-209,004 7942 4036 797
Zásoby 0,00000,00009 8009 8000,0000
Záväzky 21 22954 86310 08224 4196 732
Záväzky z obchodného styku -707,00-2,00834,00-212,001 364
Zisk pred zdanením 10 531-209,004 7942 4036 797
Zmena EBIT 15,500,13271,580,52890,8044
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00007 0835 0000,00000,0000