HR kontakt, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 3965 7013 6261 0032 402
Bankové úvery 0,00000,00001,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,68031,211,112,090,4547
Bežné bankové úvery 0,00000,00001,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 4,004,0067,0010,00198,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,90246,07-0,3201-1,710,5789
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,290,6198-0,05430,27500,3604
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,48-12,83-7,5612,03-1,73
Celkové tržby 24 38057 20827 55015 8200,0000
Celkový dlh 4 3276 1834 179926,005 691
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 099-3 744-815,00-993,00-1 904
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 0993 744816,00993,001 904
Čistý cash flow -2 6452 928-177,00132,001 904
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 449551,00-149,003 694-8 289
Čistý zisk -2 45071,00-630,003 213-8 289
Čistý zisk v minulom roku 71,00-630,003 213152,000,0000
Cudzie zdroje 2 931482,00553,00-77,003 289
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,3912,4636,340,000013,44
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,3912,0836,340,000013,44
Doba obratu aktív 20,9036,3748,0423,14107,64
Doba obratu pohľadávok 4,3912,4636,340,000013,44
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000588,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 30,7230,1443,1911,07236,75
EBIT v minulom roku 551,00-149,003 694632,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 449551,00-149,003 694-8 289
EBITDA -2 188775,0017,003 807-8 231
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 188775,0017,003 807-8 231
Efektívna daňová sadzba 0,00000,8711-3,200,13000,0000
Finančná páka -0,4763-11,83-6,5613,03-0,7303
Finančné účty 1 0993 744816,00993,001 904
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,100,08450,1525-0,07681,37
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,10-0,0845-0,15250,0768-1,37
Hrubá marža 0,61860,75460,73260,68000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 449551,00-149,003 694-8 289
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,470,82860,89910,47862,20
Krátkodobé pohľadávky 293,001 9532 7430,0000300,00
Krátkodobé záväzky 2 0524 7243 260480,005 283
Krytie dlhovej služby -2 1880,000017,003 8070,0000
Nákladové úroky 1,00000,00001,00001,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001,00001,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 9 29814 0387 3665 0633 279
Obežný majetok 1 3925 6973 559993,002 204
Obrat aktív 17,4610,037,6015,773,39
Obrat obežného majetku 17,5110,047,7415,933,70
Osobné náklady 17 24542 39520 1556 9500,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 261,00224,00166,00113,0058,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 325,00179,0052,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 45071,00-630,003 213-8 289
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,8359-0,14731,1441,732,52
Podiel EBIT k aktívam -1,750,0967-0,04113,68-3,45
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,750,0967-0,04113,68-3,45
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 3,730,5640-0,40717,062,88
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,78720,65670,22500,99000,7927
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,140,98200,99860,64610,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,48
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,87461,021,001,550,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,87461,021,001,550,0000
Pohľadávky z obchodného styku 293,001 8932 7430,0000300,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,68031,211,112,090,4547
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,110,1646-3,12-0,58331,73
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2 6450,0000-177,00132,000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,101,081,150,92322,37
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,48-12,83-7,5612,03-1,73
Pridaná hodnota 15 08243 17020 18410 7574 866
Primárna platobná neschopnosť 1,110,09460,01900,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,760,0125-0,17373,20-3,45
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,8359-0,14731,1441,732,52
Rýchla likvidita I. stupeň 0,53560,79250,25022,070,3604
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,987,98245,820,2432-0,6914
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,987,98245,820,2432-0,6914
Služby 5 97212 1046 8504 4682 406
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 3965 7013 6261 0032 402
Spotreba materiálu… 3 3261 934516,00595,00873,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00001,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 24 38057 20827 55015 8208 145
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24 38057 20827 55015 8208 145
Účtovný cash flow -2 6452 928-177,00132,001 904
Úročený dlh 0,00000,00001,00000,00000,0000
Úrokové krytie -2 4490,0000-149,003 6940,0000
Vlastné imanie -2 931-482,00-553,0077,00-3 289
Všetky záväzky 4 3276 1834 179926,005 691
Výsledok hospodárenia -2 188775,0017,003 807-8 231
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 188775,0017,003 807-8 231
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 45071,00-630,003 213-8 289
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 71,00-630,003 213152,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 450551,00-150,003 693-8 289
Záväzky 4 3276 1834 179926,005 691
Záväzky z obchodného styku 325,00179,0052,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -2 450551,00-150,003 693-8 289
Zmena EBIT -4,44-3,70-0,04035,840,0000