IPMON, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 5393 01954 1561 6059 255
Bežná likvidita III. stupeň 0,42770,91041,260,37760,8066
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,61882,90-0,71600,60392,97
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,35410,25970,18840,37590,5939
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,75-11,163,80-1,61-5,03
Celkové tržby 13 3168 72685 0072 0520,0000
Celkový dlh 5 9363 31642 8764 25111 551
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 102-861,00-8 076-1 598-6 814
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,2328-1,330,1638-1,820,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 102861,008 0761 5986 814
Čistý cash flow 2 102861,008 0761 5986 814
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 100-10 61615 618-2 782-7 296
Čistý zisk -3 100-11 57613 926-3 742-7 296
Čistý zisk v minulom roku -11 57613 926-3 7423 3920,0000
Cudzie zdroje 3 397297,00-11 2802 6462 296
Daň z príjmov 0,0000960,001 692960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,001 692960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,001 692960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 11,9887,30197,861,25180,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000197,860,000029,33
Doba obratu aktív 69,60126,28232,53285,49701,43
Doba obratu pohľadávok 11,9887,30197,861,25180,91
Doba obratu zásob 0,00005,380,00000,00005,39
Doba splácania záväzkov 460,50251,11662,032 746583,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 162,71138,71184,10756,15869,60
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5,2814,09333,6271,060,0000
EBIT v minulom roku -10 61615 618-2 7824 3520,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 100-10 61615 618-2 782-7 296
EBITDA -2 987-10 28015 958-2 704-7 116
EBITDA marža -0,2243-1,180,1877-1,320,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 987-10 28015 958-2 704-7 116
Finančná páka -0,7474-10,164,80-0,6066-4,03
Finančné účty 2 102861,008 0761 5986 814
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,340,0984-0,20831,650,2481
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,34-0,09840,2083-1,65-0,2481
Hrubá marža -0,2153-1,160,1890-1,280,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 085-10 37715 857-2 782-7 171
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,341,100,79172,651,24
Krátkodobé pohľadávky 437,002 08746 0807,002 387
Krátkodobé záväzky 5 9363 31642 8764 25111 474
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 68,00186,0021 607110,000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000054,00
Náklady na predaný tovar 16 18318 84268 9434 6877 178
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 7054 82023 639565,003 657
Obežný majetok 2 5393 01954 1561 6059 255
Obrat aktív 5,242,891,571,280,5204
Obrat obežného majetku 5,242,891,571,280,5204
Obrat zásob 0,000067,890,00000,000067,72
Ostatné náklady na finančnú činnosť 98,0097,00101,0078,0055,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 100-11 57613 926-3 742-7 296
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,912638,981,231,413,18
Podiel EBIT k aktívam -1,22-3,520,2884-1,73-0,7883
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,22-3,520,2884-1,73-0,7883
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,912635,741,381,053,29
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,82790,28520,14910,99560,7363
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,15790,09870,09500,77880,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,6094-2,100,6796-4,66-0,3291
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,15790,09870,09500,77881,41
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,000046 0800,0000387,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,42770,88901,260,37760,8019
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,620,3449-1,401,660,3370
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,341,100,79172,651,25
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,75-11,163,80-1,61-5,03
Pridaná hodnota -2 867-10 11616 064-2 635-2 362
Rentabilita aktív, ROA -1,22-3,830,2571-2,33-0,7883
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,912638,981,231,413,18
Rýchla likvidita I. stupeň 0,35410,25970,18840,37590,5939
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,99-0,32262,69-1,57-1,62
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,99-0,32262,69-1,57-1,62
Služby 6 3239 43919 0833 1972 477
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 5393 01954 1561 6059 255
Spotreba materiálu… 5 1554 58326 221925,001 044
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 3168 72685 0072 0524 816
Tržby z predaja tovaru 6 9425 05640 739732,004 266
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 3743 67044 2681 320550,00
Účtovný cash flow 2 102861,008 0761 5986 814
Vlastné imanie -3 397-297,0011 280-2 646-2 296
Všetky záväzky 5 9363 31642 8764 25111 551
Výsledok hospodárenia -2 987-10 28015 958-2 704-7 116
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 987-10 28015 958-2 704-7 116
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 100-11 57613 926-3 742-7 296
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -11 57613 926-3 7423 3920,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 100-10 61615 618-2 782-7 296
Zásoby 0,000071,000,00000,000054,00
Záväzky 5 9363 31642 8764 25111 551
Záväzky z obchodného styku 68,00186,0021 607110,000,0000
Zisk pred zdanením -3 100-10 61615 618-2 782-7 296
Zmena EBIT 0,2920-0,6797-5,61-0,63920,0000

Činnosti firmy
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej..
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Vydavateľská činnosť
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Administratívne služby
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Fotografické služby
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Prenájom hnuteľných vecí
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
Prípravné práce k realizácii stavby
Oprava odevov, textilu a bytového textilu
Vedenie účtovníctva
Čistiace a upratovacie služby
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Skladovanie
Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Reklamné a marketingové služby
Počítačové služby
Výroba a montáž tieniacej techniky
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..