DANEX PLUS SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201820172014
Aktíva 133 505124 1694 620
Bežná likvidita III. stupeň 1,041,079,63
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -5,10-14,720,0087
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,78371,07-0,0750
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,5113,720,1159
Celkové tržby 50 063119 5600,0000
Celkový dlh 115 735115 735480,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -90 705-124 169-4 620
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 90 705124 1694 620
Čistý cash flow 90 705124 169-36,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 3366 651-36,00
Čistý zisk 9 3365 254-516,00
Čistý zisk v minulom roku 5 254-480,00-344,00
Cudzie zdroje -17 770-8 434-4 140
Daň z príjmov 0,00001 397480,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 397480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 397480,00
Dlhodobé pohľadávky 13 4000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 214,350,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 214,350,00000,0000
Doba obratu aktív 973,36379,070,0000
Doba obratu pohľadávok 312,050,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 843,80353,320,0000
EBIT v minulom roku 6 6510,0000-344,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 3366 651-36,00
EBITDA 9 5946 662-36,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 5946 662-36,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,2100-13,33
Finančná páka 7,5114,721,12
Finančné účty 90 705124 1694 620
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1331-0,0679-0,8961
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,13310,06790,8961
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 3366 651-36,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,86690,93210,1039
Krátkodobé pohľadávky 29 4000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 115 735115 735480,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 112 898112 8980,0000
Náklady na predaný tovar 40 230112 89836,00
Obežný majetok 133 505124 1694 620
Obrat aktív 0,37500,96290,0000
Obrat obežného majetku 0,37500,96290,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 258,0011,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 3365 254-516,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,52540,6230-0,1246
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,52540,7886-0,0087
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,67941,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,811,040,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,811,040,0000
Pohľadávky z obchodného styku 29 4000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,041,079,63
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,1959-0,0679115,00
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86690,93210,1039
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,5113,720,1159
Pridaná hodnota 9 8336 662-36,00
Primárna platobná neschopnosť 3,840,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,52540,6230-0,1246
Rýchla likvidita I. stupeň 0,78371,079,63
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,0617,37-13,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,0617,37-13,33
Služby 40 230112 89836,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 133 505124 1694 620
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 50 063119 5600,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 50 063119 5600,0000
Účtovný cash flow 90 705124 169-36,00
Vlastné imanie 17 7708 4344 140
Všetky záväzky 115 735115 735480,00
Výsledok hospodárenia 9 5946 662-36,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 5946 662-36,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 3365 254-516,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 254-480,00-344,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 3366 651-36,00
Záväzky 115 735115 735480,00
Záväzky z obchodného styku 112 898112 8980,0000
Zisk pred zdanením 9 3366 651-36,00
Zmena EBIT 1,400,00000,1047