REGE - CENTRUM PLUS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 890 698696 720707 73833 30730 332
Bankové úvery 323 047146 795170 1140,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,10750,04660,06841,651,36
Bežné bankové úvery 323 047146 795170 1140,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -10,91-2,4311,61-2,11-2,28
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,07620,03040,03811,831,09
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 242,56108,02-405,651,632,77
Celkové tržby 145 207176 002181 18350 15840 716
Celkový dlh 887 041690 329709 48720 63022 286
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 298 837152 103155 306-21 293-12 863
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 39 89115 52220 30826 79318 363
Čistý cash flow 39 89115 52220 30826 79318 363
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -26 35014 499-9 9498 0442 623
Čistý zisk -31 8048 140-14 4276 2742 046
Čistý zisk v minulom roku 8 140-14 4276 2742 0460,0000
Cudzie zdroje -3 657-6 3911 749-12 677-8 046
Daň z príjmov 0,00002 2210,00001 770577,00
Daň z príjmov v minulom roku 2 2210,00001 770577,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 2210,00001 770577,00
Dlhodobé pohľadávky 520,00960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 130,7131,3455,2947,83107,30
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,8712,3140,2013,0770,18
Doba obratu aktív 2 2851 4921 504244,58271,91
Doba obratu pohľadávok 132,0433,3955,2947,83107,30
Doba obratu zásob 69,0554,4479,730,00000,0000
Doba splácania záväzkov 19 65019 07119 9375 6880,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 3421 0951 132107,80150,48
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 46,5669,85-4,122 2520,0000
EBIT v minulom roku 14 499-9 9498 0442 6230,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -26 35014 499-9 9498 0442 623
EBITDA 6 03736 1088 950-11 993-22 402
EBITDA marža 0,04160,20520,0494-0,2391-0,5502
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 03736 1088 950-11 993-22 402
Finančná páka 243,56109,02-404,652,633,77
Finančné účty 39 89115 52220 30826 79318 363
Hrubá marža 0,21880,32370,33510,87020,1032
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 93035 0157 9478 0432 623
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,58760,73360,75260,44070,5534
Krátkodobé finančné výpomoci 15 68120 8305 5005 5005 500
Krátkodobé pohľadávky 50 95614 62926 0126 51411 969
Krátkodobé záväzky 523 341511 104532 61414 68016 786
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 2401 872-110,005 81212 450
Krytie dlhovej služby 1,118,732,000,00000,0000
Nákladové úroky 5 4544 1384 4780,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 4 1384 4780,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 110 522113 418110 9886 05736 514
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 7219 7829 751942,000,0000
Neobežný majetok 797 492664 150659 2880,00000,0000
Obežný majetok 93 20632 57048 45033 30730 332
Obrat aktív 0,15980,24460,24261,491,34
Obrat obežného majetku 1,535,233,541,491,34
Obrat zásob 5,296,704,580,00000,0000
Odpisy 28 28020 52817 8970,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 28 28020 52817 8970,00000,0000
Osobné náklady 10 13813 11935 91356 09426 604
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 1071 0931 00370,006,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000020 10625 031
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 52428 6683 4706 2742 046
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,04480,02230,02870,80440,6054
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,31910,23030,59141,296,33
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,27470,08820,11210,53420,4510
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,275,826,2346,340,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,134,341,690,77810,1579
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,82691,691,130,77810,1579
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,28030,09110,11830,53900,4510
Pohľadávky z obchodného styku 11 2555 74918 9111 7807 829
Pohotová likvidita II. stupeň 0,10540,04440,06541,651,36
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 7,313,754,540,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99590,99081,000,61940,7347
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 242,56108,02-405,651,632,77
Pridaná hodnota 31 76956 97660 72143 6484 202
Primárna platobná neschopnosť 0,11020,3256-0,00583,271,59
Rentabilita vlastného imania, ROE -8,701,278,250,49490,2543
Rýchla likvidita I. stupeň 0,04630,02290,02871,330,8240
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 146,9319,1279,27-1,72-0,9948
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 146,9319,1279,27-1,72-0,9948
Služby 49 07059 07061 786718,0010 007
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 890 698696 720707 73833 30730 332
Spotreba materiálu… 51 73144 56639 4514 39726 507
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 338 728167 625175 6145 5005 500
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 142 291170 394171 70949 70540 716
Tržby z predaja tovaru 15 09114 88916 197909,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 127 200155 505155 51248 79640 716
Účtovný cash flow 39 89115 52220 30826 79318 363
Úročený dlh 338 728167 625175 6145 5005 500
Úrokové krytie -4,833,50-2,220,00000,0000
Vlastné imanie 3 6576 391-1 74912 6778 046
Všetky záväzky 887 041690 329709 48720 63022 286
Výsledok hospodárenia -22 24315 580-8 947-11 993-22 402
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -22 24315 580-8 947-11 993-22 402
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -31 8048 140-14 4276 2742 046
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 140-14 4276 2742 0460,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -31 80410 361-14 4278 0442 623
Zásoby 1 8391 4592 1300,00000,0000
Záväzky 887 041690 329709 48720 63022 286
Záväzky z obchodného styku 1 2401 872-110,005 81212 450
Zisk pred zdanením -31 80410 361-14 4278 0442 623
Zmena EBIT -1,82-1,46-1,243,070,0000