MALIEB, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 7 148 9756 073 4235 489 1065 631 739303 847
Časové rozlíšenie aktív 27 72815 91324 63017 63423,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,240,42483,40-13,561,06
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 70,87-17,46107,27346,36-10,42
Celkové tržby 15 861 00215 522 03113 760 12312 053 5010,0000
Celkový dlh 7 049 5076 442 3945 438 4065 615 526336 086
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -42 776-464 110-307 375-479 627-34 142
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 42 776464 110307 375479 62734 142
Čistý cash flow -421 334156 735-172 252219 84134 142
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 155 376-431 85357 07844 721-37 239
Čistý zisk 93 968-374 47145 20035 773-37 239
Čistý zisk v minulom roku -374 47145 20035 77312 6790,0000
Cudzie zdroje -99 468368 971-50 700-16 21332 239
Daň z príjmov 61 408-57 38211 8788 9480,0000
Daň z príjmov v minulom roku -57 38211 8788 9482 9700,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 61 408-57 38211 8788 9480,0000
Dlhodobé pohľadávky 3 51364 8974 6064 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 24,5918,5734,2041,290,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,7110,7825,6927,080,0000
Doba obratu aktív 173,70149,67145,85170,730,0000
Doba obratu pohľadávok 24,6820,1734,3241,440,0000
Doba obratu zásob 329,7981,406,175,010,0000
Doba splácania záväzkov 1 569502,32166,39194,473 366
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 168,00156,23144,06169,150,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 361,70151,1148,8263,320,0000
EBIT v minulom roku -431 85357 07844 72115 6490,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 155 376-431 85357 07844 721-37 239
EBITDA 158 481-339 777335 506225 128-37 137
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 158 481-339 777335 506225 128-37 137
Finančná páka 71,87-16,46108,27347,36-9,42
Finančné účty 42 776464 110307 375479 62734 142
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 178 158400 465339 169247 929-37 239
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,96711,040,98780,99071,11
Krátkodobé pohľadávky 1 012 045753 4551 287 0461 362 01916 273
Krátkodobé záväzky 6 914 1056 339 5835 421 8995 579 614336 086
Materiál 793 791691 4680,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 12 626 91213 346 26212 865 42311 148 15936 445
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 608 7534 606 54011 894 01710 472 3190,0000
Neobežný majetok 4 609 3493 747 6933 664 2623 623 704253 409
Obežný majetok 2 511 8982 309 8171 800 2141 990 40150 415
Obrat aktív 2,102,442,502,140,0000
Obrat neobežného majetku 3,263,953,753,320,0000
Obrat obežného majetku 5,986,417,636,050,0000
Obrat zásob 1,114,4859,1272,790,0000
Odpisy 369 630353 440279 464187 6040,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 184 815176 720139 73293 8020,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 184 815176 720139 73293 8020,0000
Osobné náklady 2 398 5521 974 995684 954748 4050,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 231989,00503,00562,00102,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2,007 9850,000031,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 594 2101 271 006400 4611 816 6130,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 463 598-21 031324 664223 377-37 239
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,94471,010,89152,211,16
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,66151,620,84930,85801,16
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,001,350,78580,83930,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,490,31810,07330,0852-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,99860,74191,271,190,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,86520,62920,90390,95270,0000
Pohľadávky z obchodného styku 605 361437 250966 969893 4030,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,23612,350,2943-0,07370,9443
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98611,060,99080,99711,11
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 70,87-17,46107,27346,36-10,42
Pridaná hodnota 2 395 1441 465 152871 699891 732-36 445
Primárna platobná neschopnosť 2,634,361,652,030,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,94471,010,89152,211,16
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 44,48-18,9616,2124,94-9,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 44,48-18,9616,2124,94-9,05
Služby 5 431 5094 050 660882 787647 8316 348
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 148 9756 073 4235 489 1065 631 739303 847
Spotreba materiálu… 5 905 8915 016 42088 61928 00930 097
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 532 50915 178 03713 739 20512 051 5570,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 510 453366 6232 08311 6660,0000
Tržby z predaja tovaru 1 994 6375 452 37813 617 92611 984 0940,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 027 4199 359 036119 19655 7970,0000
Účtovný cash flow -421 334156 735-172 252219 84134 142
Vlastné imanie 99 468-368 97150 70016 213-32 239
Všetky záväzky 7 049 5076 442 3945 438 4065 615 526336 086
Výsledok hospodárenia 156 515-439 00356 19145 399-37 137
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 156 515-439 00356 19145 399-37 137
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 93 968-374 47145 20035 773-37 239
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -374 47145 20035 77312 6790,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 155 376-431 85357 07844 721-37 239
Zásoby 1 453 5641 027 355201 187143 8750,0000
Záväzky 7 049 5076 442 3945 438 4065 615 526336 086
Záväzky z obchodného styku 1 594 2101 907 1331 590 9511 816 6130,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,0000636 1271 190 4900,00000,0000
Zisk pred zdanením 155 376-431 85357 07844 721-37 239
Zmena EBIT -0,3598-7,571,282,860,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 319 241327 3580,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 319 241327 3580,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 142 789112 4091 9343 7910,0000