DS ENERGOPROGRES s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 3323 9870,00000,000071 935
Bežná likvidita III. stupeň -0,6124-0,87720,00000,00001,09
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3798-0,19770,00000,0000-11,58
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6124-0,37120,00000,00001,09
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,6202-0,53270,00000,000010,58
Celkové tržby 4 69279 2760,00000,00000,0000
Celkový dlh -5 441-4 5450,00000,000065 722
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 332-1 6870,00000,0000-71 935
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 3321 6870,00000,000071 935
Čistý cash flow 3 3321 6870,00000,000071 935
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 305,004 3850,00000,00001 213
Čistý zisk 241,003 4250,00000,00001 213
Čistý zisk v minulom roku 3 4260,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -8 773-8 5320,00000,0000-6 213
Daň z príjmov 64,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 64,00960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000010,590,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000010,590,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 259,2018,360,00000,0000281,67
Doba obratu pohľadávok 0,000010,590,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000261,96
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -423,27-20,930,00000,0000257,34
EBIT v minulom roku 4 3860,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 305,004 3850,00000,00001 213
EBITDA 398,004 4840,00000,00001 644
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 398,004 4840,00000,00001 644
Finančná páka 0,37980,46730,00000,000011,58
Finančné účty 3 3321 6870,00000,000071 935
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -2,63-2,140,00000,0000-0,0864
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 2,632,140,00000,00000,0864
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 305,004 3850,00000,00001 576
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti -1,63-1,140,00000,00000,9136
Krátkodobé pohľadávky 0,00002 3000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky -5 441-4 5450,00000,000065 722
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -20 802-20 8020,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 4 29474 7920,00000,000091 573
Obežný majetok 3 3323 9870,00000,000071 935
Obrat aktív 1,4119,880,00000,00001,30
Obrat obežného majetku 1,4119,880,00000,00001,30
Ostatné náklady na finančnú činnosť 93,0099,000,00000,000068,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 241,003 4250,00000,00001 213
Podiel EBIT k aktívam 0,09151,100,00000,00000,0169
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,09151,100,00000,00000,0169
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,03480,51390,00000,00000,1952
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,42310,00000,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,71010,02130,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,71010,02130,00000,00000,7717
Pohľadávky z obchodného styku 0,00002 3000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň -0,6124-0,87720,00000,00001,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,63-5,060,00000,0000-0,0864
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti -1,63-1,140,00000,00000,9136
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,6202-0,53270,00000,000010,58
Pridaná hodnota 398,004 4840,00000,00001 644
Primárna platobná neschopnosť 0,0000-9,040,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,07230,85900,00000,00000,0169
Rýchla likvidita I. stupeň -0,6124-0,37120,00000,00001,09
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -13,67-1,010,00000,000039,98
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -13,67-1,010,00000,000039,98
Služby 4 29474 7920,00000,000091 569
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 3323 9870,00000,000071 935
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,00004,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 69279 2760,00000,000093 217
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 69279 2760,00000,000093 217
Účtovný cash flow 3 3321 6870,00000,000071 935
Vlastné imanie 8 7738 5320,00000,00006 213
Všetky záväzky -5 441-4 5450,00000,000065 722
Výsledok hospodárenia 398,004 4840,00000,00001 644
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 398,004 4840,00000,00001 644
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 241,003 4250,00000,00001 213
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 4260,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 305,004 3850,00000,00001 576
Záväzky -5 441-4 5450,00000,000065 722
Záväzky z obchodného styku -20 802-20 8020,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 305,004 3850,00000,00001 576