AUTOCENTRUM 34 s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 31 14133 72451 68757 77713 003
Bežná likvidita III. stupeň -0,09150,53890,46680,33030,2474
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000978,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5520-0,1931-1,93-0,73450,3990
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,463,5212,1428,27-1,43
Celkové tržby 72 33274 89793 663100 14816 683
Celkový dlh 52 50126 25747 75255 80343 340
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 11 790-1 442-7 599-1 450-2 851
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -11 7901 4427 5991 4502 851
Čistý cash flow -11 7901 4427 5991 45012 103
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -28 623-9 635467,004 361-4 163
Čistý zisk -28 966-9 635-493,003 401-4 163
Čistý zisk v minulom roku -9 635-493,003 401-1 711-18 803
Cudzie zdroje 21 360-7 467-3 935-1 97430 337
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,000,0000480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 42,1365,9549,2246,32238,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,6165,9549,1946,20238,20
Doba obratu aktív 157,09194,39202,54211,56484,49
Doba obratu pohľadávok 42,1365,9549,2246,32238,20
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000085,67
Doba splácania záväzkov 0,00000,00008 2970,00007 498
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 189,61137,81169,24177,361 614
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00001 5080,0000772,23
EBIT v minulom roku -9 635467,004 361-1 711-18 323
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -28 623-9 635467,004 361-4 163
EBITDA -21 196-5 4549 0636 224-2 618
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -21 196-5 4549 0636 224-2 618
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00002,060,22010,0000
Finančná páka -1,464,5213,1429,27-0,4286
Finančné účty -11 7901 4427 5991 4502 851
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,6859-0,2214-0,0761-0,03422,33
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,68590,22140,07610,0342-2,33
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -22 12212 0858 8906 026-2 717
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,210,70900,83560,83833,33
Krátkodobé pohľadávky 8 35111 44212 56012 6496 393
Krátkodobé záväzky 37 58723 90943 18948 43643 325
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 9 0453 6997 8499 4830,0000
Krytie dlhovej služby -61,800,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 343,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 68 53962 55379 86478 29213 769
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00001 9000,00002 109
Neobežný majetok 34 58020 84031 52841 7782 286
Obežný majetok -3 43912 88420 15915 9999 739
Obrat aktív 2,321,881,801,730,7534
Obrat neobežného majetku 2,093,042,952,394,29
Obrat obežného majetku -21,044,914,626,231,01
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00004,26
Odpisy 6 4716 9388 4231 6651 446
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 4716 9388 4231 665723,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,0000723,00
Osobné náklady 24 0088 6554 26315 3294 072
Ostatné náklady na finančnú činnosť 926,00159,00173,00198,0099,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00004 462
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -22 495-2 6977 9305 066-2 717
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,36-1,29-0,12531,720,1372
Podiel EBIT k aktívam -0,9191-0,28570,00900,0755-0,3202
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,9191-0,28570,00900,0755-0,3202
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 4,44-0,98170,05500,46690,1373
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 6,2911,240,32100,7166-1,02
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,16300,01930,08110,01450,7255
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00006,990,0000-1,88
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,15900,08903,121,40-0,9757
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,12520,04941,051,26-0,7200
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,16290,02280,08160,01451,24
Pohľadávky z obchodného styku 8 24911 44212 55212 6176 393
Pohotová likvidita II. stupeň -0,09150,53890,46680,29110,2359
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,81-5,18-0,5178-1,362,51
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -34,370,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,690,77860,92390,96583,33
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,463,5212,1428,27-1,43
Pridaná hodnota 3 817770,0013 28121 390-3 973
Primárna platobná neschopnosť 1,100,32330,62530,75160,6980
Rentabilita aktív, ROA -0,9302-0,2857-0,00950,0589-0,3202
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,36-1,29-0,12531,720,1372
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,48-4,815,278,97-16,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,48-4,815,278,97-16,55
Služby 40 90138 25340 84643 7517 940
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 14133 72451 68757 77713 003
Spotreba materiálu… 27 63824 30037 11834 5413 720
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 72 35672 17293 14599 6829 796
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00008 8490,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 3,000,00000,00000,000095,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 72 35363 32393 14599 6829 701
Účtovný cash flow -11 7901 4427 5991 45012 103
Úrokové krytie -83,450,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -21 3607 4673 9351 974-30 337
Všetky záväzky 52 50126 25747 75255 80343 340
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,360,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -27 667-9 476640,004 559-4 064
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -27 667-9 476640,004 559-4 064
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -28 966-9 635-493,003 401-4 163
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 635-493,003 401-1 711-18 803
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -28 966-9 635467,004 361-4 163
Zásoby 0,00000,00000,00001 900495,00
Záväzky 52 50126 25747 75255 80343 340
Záväzky z obchodného styku 9 0453 6997 8499 4834 462
Zisk pred zdanením -28 966-9 635467,004 361-4 163
Zmena EBIT 2,97-20,630,1071-2,550,2272
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00005 9330,00000,00000,0000