BIR MT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 21 94025 41549 08863 29339 269
Bankové úvery 0,00001 5166 14825 6275 101
Bežná likvidita III. stupeň 2,981,681,401,951,92
Bežné bankové úvery 0,00001 5166 14825 6275 101
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7260-0,0419-0,4484-0,1062-1,54
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,480,03800,26830,46831,89
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,52661,282,081,091,12
Celkové tržby 63 08798 82886 642103 6020,0000
Celkový dlh 7 56814 25433 16433 02420 765
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 4341 048-992,0022 413-23 322
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 434468,007 1403 21428 423
Čistý cash flow 10 434468,007 1403 21428 423
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 2417 11913 56819 55412 985
Čistý zisk 7 8724 6619 42412 62812 504
Čistý zisk v minulom roku 4 6619 4249 60911 1410,0000
Cudzie zdroje -14 372-11 161-15 924-30 269-18 504
Daň z príjmov 2 3301 9492 8943 7890,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 9492 8943 0273 5380,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 3301 9492 8943 7890,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,3884,38162,81265,8045,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,2622,7925,1844,5945,58
Doba obratu aktív 126,9493,86206,79280,02175,86
Doba obratu pohľadávok 61,3884,38162,81265,8045,58
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000223,69
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 40,8745,50112,1230,3667,20
EBIT v minulom roku 7 11913 56814 97615 8270,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 2417 11913 56819 55412 985
EBITDA 11 7157 76614 49620 75317 418
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 7157 76614 49620 75317 418
Finančná páka 1,532,283,082,092,12
Finančné účty 10 434468,007 1403 21428 423
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6551-0,4392-0,3244-0,4782-0,4712
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65510,43920,32440,47820,4712
Hrubá marža 0,64200,46090,55250,53430,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 2087 31614 19761 92517 152
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,32200,48480,54220,10840,3821
Krátkodobé pohľadávky 10 60822 84738 64660 07910 179
Krátkodobé záväzky 7 06412 32126 6156 86315 006
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 709,007 34722 7771 2680,0000
Krytie dlhovej služby 300,3815,2611,606,6236,21
Nákladové úroky 39,00509,001 2503 137481,00
Nákladové úroky v minulom roku 509,001 2502 3401 1480,0000
Náklady na predaný tovar 22 58253 27638 77427 15024 486
Neobežný majetok 898,002 1003 3020,0000667,00
Obežný majetok 21 04223 31545 78663 29338 602
Obrat aktív 2,883,891,771,302,08
Obrat neobežného majetku 70,2547,0626,240,0000122,20
Obrat obežného majetku 3,004,241,891,302,11
Odpisy 1 2021 2021 202167,00333,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 2021 2021 202167,00333,00
Osobné náklady 28 51137 49133 16934 3360,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 507,00450,00299,001 032266,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 0745 86310 62612 79512 837
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,54770,36770,42700,22590,5297
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,68840,54370,60370,34650,5352
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,47560,01840,14550,05080,7238
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,70390,82300,69290,62030,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,33
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,421,221,441,610,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,361,181,391,60171,23
Pohľadávky z obchodného styku 1 6006 1725 97610 07910 179
Pohotová likvidita II. stupeň 2,981,681,401,951,92
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,38-23,85-2,23-9,42-0,6510
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 267,540,91955,711,0259,09
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,34490,56090,67560,52180,5288
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,52661,282,081,091,12
Pridaná hodnota 40 50445 55247 86855 35057 019
Primárna platobná neschopnosť 0,44311,193,810,12580,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,54770,41760,59180,41720,6757
Rýchla likvidita I. stupeň 1,480,03380,21790,09891,41
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,64601,842,291,591,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,64601,842,291,591,19
Služby 20 82750 87735 50124 82613 730
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 94025 41549 08863 29339 269
Spotreba materiálu… 1 7552 3993 2732 32410 756
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00001 5166 14825 6275 101
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 63 08698 82886 642103 60281 505
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000021 1020,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 63 08698 82886 64282 50081 505
Účtovný cash flow 10 434468,007 1403 21428 423
Úročený dlh 0,00001 5166 14825 6275 101
Úrokové krytie 262,5913,9910,856,2327,00
Vlastné imanie 14 37211 16115 92430 26918 504
Všetky záväzky 7 56814 25433 16433 02420 765
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,54770,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 10 5136 56413 29420 58617 085
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 5136 56413 29420 58617 085
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 8724 6619 42412 62812 504
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 6619 4249 60911 1410,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 2026 61012 31816 41716 338
Záväzky 7 56814 25433 16433 02420 765
Záväzky z obchodného styku 709,007 34722 7771 2680,0000
Zisk pred zdanením 10 2026 61012 31816 41716 338
Zmena EBIT 1,440,52470,90601,240,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000021 1020,0000