Sarana s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 22 53046 16338 08158 84018 208
Bežná likvidita III. stupeň 0,65371,091,161,127,23
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2630-2,41-1,01-3,23-0,3926
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,09110,20410,16270,36552,40
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,8911,936,218,900,1830
Celkové tržby 19 57339 004269 08148 29237 311
Celkový dlh 34 46442 59332 79652 8942 817
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 139-8 606-5 335-19 221-17 901
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,7921-0,0440-0,0025-0,19560,2465
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 1398 6065 33519 22117 901
Čistý cash flow 3 1398 6065 33519 2216 042
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -15 504-1 715356,00-8 96511 713
Čistý zisk -15 504-1 715-661,00-9 4459 196
Čistý zisk v minulom roku -1 715-661,00-9 4459 1961 508
Cudzie zdroje 11 934-3 570-5 285-5 946-15 391
Daň z príjmov 0,00000,00001 017480,002 517
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 017480,002 517480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00001 017480,002 517
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 381,08351,4644,51299,853,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 326,36321,7841,84104,773,03
Doba obratu aktív 442,76431,9951,77445,31179,63
Doba obratu pohľadávok 381,08351,4644,51299,853,03
Doba splácania záväzkov 0,00000,00009 1170,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 677,29394,5844,58398,0424,83
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00007 8940,00000,0000
EBIT v minulom roku -1 715356,00-8 96511 7131 988
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -15 504-1 715356,00-8 96511 713
EBITDA -15 346-1 557505,00-8 86011 773
EBITDA marža -0,7840-0,03990,0019-0,18350,3155
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -15 346-1 557505,00-8 86011 773
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00002,86-0,05350,2149
Finančná páka -1,8912,937,219,901,18
Finančné účty 3 1398 6065 33519 22117 901
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,5297-0,0773-0,1388-0,1011-0,8453
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,52970,07730,13880,10110,8453
Hrubá marža 0,51950,58080,22080,45370,3072
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -15 504-1 715356,00-8 96611 712
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,530,91340,86120,89380,1382
Krátkodobé pohľadávky 19 39137 55732 74639 619307,00
Krátkodobé záväzky 34 46442 16532 79652 5942 517
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 26 20533 56728 39747 1110,0000
Náklady na predaný tovar 8 40516 351209 10026 31625 536
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00001 3130,00000,0000
Obežný majetok 22 53046 16338 08158 84018 208
Obrat aktív 0,82440,84497,050,81962,03
Obrat obežného majetku 0,82440,84497,050,81962,03
Osobné náklady 13 95923 77055 24830 7770,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 158,00158,00149,00106,0061,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -15 504-1 715-661,00-9 4459 196
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,30-0,4804-0,1251-1,590,5975
Podiel EBIT k aktívam -0,6881-0,03720,0093-0,15240,6433
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,6881-0,03720,0093-0,15240,6433
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,30-0,42900,0674-1,440,7465
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,13930,18640,14010,32670,9831
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,371,050,93001,400,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,000045,240,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,72840,95301,080,71200,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,72840,95301,080,71200,0000
Pohľadávky z obchodného styku 16 60734 38630 78013 843307,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,65371,091,161,127,23
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,80-0,4148-0,9906-0,3093-2,55
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,530,92270,86120,89890,1547
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,8911,936,218,900,1830
Pridaná hodnota 10 16822 65359 40621 91211 462
Primárna platobná neschopnosť 1,580,97620,92263,400,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,6881-0,0372-0,0174-0,16050,5051
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,30-0,4804-0,1251-1,590,5975
Rýchla likvidita I. stupeň 0,09110,20410,16270,36557,11
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,25-27,3664,94-5,970,2393
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,25-27,3664,94-5,970,2393
Služby 6 4087 244196 83317 53725 526
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 22 53046 16338 08158 84018 208
Spotreba materiálu… 1 9979 10710 9548 77910,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 18 57339 004268 50648 22836 998
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00001 4950,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 18 57339 004267 01148 22836 998
Účtovný cash flow 3 1398 6065 33519 2216 042
Vlastné imanie -11 9343 5705 2855 94615 391
Všetky záväzky 34 46442 59332 79652 8942 817
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,300,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -15 346-1 557505,00-8 86011 773
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -15 346-1 557505,00-8 86011 773
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -15 504-1 715-661,00-9 4459 196
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 715-661,00-9 4459 1961 508
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -15 504-1 715356,00-8 96511 713
Záväzky 34 46442 59332 79652 8942 817
Záväzky z obchodného styku 26 20533 56728 39747 1110,0000
Zisk pred zdanením -15 504-1 715356,00-8 96511 713
Zmena EBIT 9,04-4,82-0,0397-0,76545,89