AHM ALFA s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 453 6091 073 134902 235682 15253 942
Bankové úvery 0,00004 4769 15413 8320,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,391,221,321,361,12
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000013 8320,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00004 5000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,27600,0385-0,0439-0,2919-9,37
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2525-0,03100,05300,57921,05
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,161,250,85760,53618,99
Celkové tržby 3 934 7503 625 4253 788 530599 261103 032
Celkový dlh 780 867597 091414 450238 06948 544
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -318 258-128 091-141 717-115 816-50 583
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 318 258132 567150 871129 64850 583
Čistý cash flow 185 691-18 30421 223129 64850 583
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 253 091176 965187 27716 6564 933
Čistý zisk 196 698137 759147 20113 6853 973
Čistý zisk v minulom roku 137 759147 20113 6853 9732 043
Cudzie zdroje -672 742-476 043-483 285-444 083-5 398
Daň z príjmov 52 70936 95938 7962 880960,00
Daň z príjmov v minulom roku 36 95938 7962 880960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 52 70936 95938 7962 880960,00
Dlhodobé bankové úvery 0,00004 4769 1540,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00004 4769 1540,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,8618,067,2154,307,19
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,118,506,4351,172,99
Doba obratu aktív 136,29108,4087,36422,43194,48
Doba obratu pohľadávok 4,8618,067,2154,307,19
Doba obratu zásob 80,8052,5437,72113,470,0000
Doba splácania záväzkov 90,8976,2448,93240,470,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 68,9659,5838,76138,60174,41
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 80,4256,3239,6495,100,0000
EBIT v minulom roku 176 965187 27716 6564 9333 003
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 253 091176 965187 27716 6564 933
EBITDA 345 616221 620229 83723 2805 065
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 345 616221 620229 83723 2805 065
Finančná páka 2,162,251,871,549,99
Finančné účty 318 258132 567150 871129 64850 583
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4628-0,4436-0,5357-0,6510-0,1001
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,46280,44360,53570,65100,1001
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 328 694213 431219 84822 5624 933
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,50600,54970,44370,32810,8968
Krátkodobé pohľadávky 51 791178 77674 45987 6851 993
Krátkodobé záväzky 735 526589 851400 326223 82348 376
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000088 5205 211
Krytie dlhovej služby 93,8298,63179,56255,820,0000
Materiál 0,00000,00001 1540,00000,0000
Nákladové úroky 3 6842 2471 28091,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 2471 28091,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 3 438 2913 271 5603 414 712503 21876 044
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 953 9172 823 7752 986 083339 7330,0000
Neobežný majetok 429 620355 298368 279359 2000,0000
Obežný majetok 1 023 989717 836533 956322 95253 942
Obrat aktív 2,683,374,180,86411,88
Obrat neobežného majetku 9,0610,1710,241,640,0000
Obrat obežného majetku 3,805,037,061,831,88
Obrat zásob 4,526,959,683,220,0000
Odpisy 75 57035 70031 5425 8130,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 37 78517 85015 7715 8130,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 37 78517 85015 7710,00000,0000
Osobné náklady 158 341142 615152 33669 84620 894
Ostatné náklady na finančnú činnosť 16 9889 79312 055906,00132,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000072,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 650 837435 690324 2760,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 272 268173 459178 74319 4983 973
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,29240,28670,29890,02990,7360
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,35250,36620,37650,03630,8863
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,21890,12350,16720,19010,9377
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,34830,41710,42900,81030,8293
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,872,402,331,231,21
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,941,921,931,141,21
Pohľadávky z obchodného styku 43 79184 19166 45982 628829,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,50310,52780,55660,91451,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,6226,01-22,77-3,43-0,1067
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 50,40-8,1516,581 4250,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,53720,55640,45940,34900,8999
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,161,250,85760,53618,99
Pridaná hodnota 454 584341 942355 11086 19825 194
Primárna platobná neschopnosť 14,865,184,881,076,29
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,29240,28940,30460,03080,7360
Rýchla likvidita I. stupeň 0,43270,22470,37270,54551,05
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,262,691,8010,239,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,262,691,8010,239,58
Služby 118 491109 961106 79855 03745 375
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 453 6091 073 134902 235682 15253 942
Spotreba materiálu… 365 883337 824321 831108 44830 669
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00004 4769 15413 8320,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 892 9083 614 2683 770 855589 510101 238
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 33,00766,001 03394,000,0000
Tržby z predaja tovaru 3 323 1983 149 0193 330 756372 4030,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 569 677464 483439 066217 013101 238
Účtovný cash flow 185 691-18 30421 223129 64850 583
Úročený dlh 0,00004 4769 15413 8320,0000
Úrokové krytie 68,7078,76146,31183,030,0000
Vlastné imanie 672 742476 043483 285444 0835 398
Všetky záväzky 780 867597 091414 450238 06948 544
Výsledok hospodárenia 270 079186 686199 32817 5615 065
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 270 079186 686199 32817 5615 065
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 196 698137 759147 20113 6853 973
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 137 759147 20113 6853 9732 043
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 249 407174 718185 99716 5654 933
Zásoby 653 940406 493308 626105 6191 366
Záväzky 780 867597 091414 450238 06948 544
Záväzky z obchodného styku 650 837435 690324 27688 5205 211
Zisk pred zdanením 249 407174 718185 99716 5654 933
Zmena EBIT 1,430,944911,243,381,64