MORE - PJC, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 31 99622 86421 50116 91314 752
Bankové úvery 13 428666,002 3123 3204 328
Bežná likvidita III. stupeň 1,063,173,122,461,82
Bežné bankové úvery 13 428666,002 3123 3204 328
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,28-1,41-1,42-1,63-2,16
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,023,304,434,613,79
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,370,49350,50090,68411,22
Celkové tržby 25 61946 07643 27639 25438 515
Celkový dlh 18 4897 5557 1766 8708 120
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 863-20 875-18 003-13 002-10 030
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 29121 54120 31516 32214 358
Čistý cash flow 17 29121 54120 31516 32214 358
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 0605 7457 4374 5873 798
Čistý zisk -1 8024 2255 6793 4122 859
Čistý zisk v minulom roku 4 2255 6793 4122 8591 903
Cudzie zdroje -13 507-15 309-14 325-10 043-6 632
Daň z príjmov 0,00001 3771 529865,00687,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 3771 529865,00687,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 3771 529865,00687,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 20,6910,7010,205,503,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,6910,3010,154,873,29
Doba obratu aktív 456,23184,86184,99157,26141,64
Doba obratu pohľadávok 20,6910,7010,205,503,78
Doba splácania záväzkov 1 6983 2413 1381 7342 133
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 61,3452,8439,4332,9536,36
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 82,08188,95167,09438,88495,12
EBIT v minulom roku 5 7457 4374 5873 7982 383
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 0605 7457 4374 5873 798
EBITDA 1 8615 8037 7384 8554 204
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 8615 8037 7384 8554 204
Finančná páka 2,371,491,501,682,22
Finančné účty 17 29121 54120 31516 32214 358
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4221-0,6696-0,6662-0,5938-0,4496
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,42210,66960,66620,59380,4496
Hrubá marža 0,51920,56130,52500,43000,4451
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 5925 8477 4374 6043 798
Krátkodobé pohľadávky 1 4511 3231 186591,00394,00
Krátkodobé záväzky 4 3026 5364 5833 5443 787
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 208,00381,00244,00897,00879,00
Krytie dlhovej služby 2,5140,5833,7915,6616,68
Nákladové úroky 742,00143,00229,00310,00252,00
Nákladové úroky v minulom roku 143,00229,00310,00252,000,0000
Náklady na predaný tovar 12 29619 28319 70522 37420 872
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 925,00736,00533,00746,00648,00
Neobežný majetok 13 2540,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 18 74222 86421 50116 91314 752
Obrat aktív 0,80001,971,972,322,58
Obrat neobežného majetku 1,930,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,371,971,972,322,58
Odpisy 2 6520,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 6520,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 10 39320 55515 60211 70113 135
Ostatné náklady na finančnú činnosť 269,00156,00301,00251,00406,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 850,004 2255 6793 4122 859
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,54040,94210,94480,96510,9733
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,78130,79480,68680,69320,7662
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,67490,46750,46940,41580,3728
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 14,3835,1442,6222,6326,45
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,281,261,461,441,31
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,021,261,461,441,31
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,67550,47720,47890,41580,3777
Pohľadávky z obchodného styku 1 4511 2741 180524,00343,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1,063,173,122,461,82
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7812-0,7107-0,7051-0,6153-0,4619
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 23,30150,6488,7152,6556,98
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57790,33040,33380,40620,5504
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,370,49350,50090,68411,22
Pridaná hodnota 13 30225 86222 71816 88017 142
Primárna platobná neschopnosť 0,14330,29910,20681,712,56
Rýchla likvidita I. stupeň 0,97522,992,952,381,77
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,931,300,92741,421,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,931,300,92741,421,93
Služby 7 92510 49215 16419 34815 971
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 99622 86421 50116 91314 752
Spotreba materiálu… 3 4468 0554 0082 2804 253
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 13 428666,002 3123 3204 328
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 25 59845 24542 42339 25438 014
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000100,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 861,00863,00697,00907,00778,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24 73744 28241 72638 34737 236
Účtovný cash flow 17 29121 54120 31516 32214 358
Úročený dlh 13 428666,002 3123 3204 328
Úrokové krytie -1,4340,1732,4814,8015,07
Vlastné imanie 13 50715 30914 32510 0436 632
Všetky záväzky 18 4897 5557 1766 8708 120
Výsledok hospodárenia -791,005 9037 7384 8554 204
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -791,005 9037 7384 8554 204
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 8024 2255 6793 4122 859
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 2255 6793 4122 8591 903
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 8025 6027 2084 2773 546
Záväzky 18 4897 5557 1766 8708 120
Záväzky z obchodného styku 208,00381,00244,00897,00879,00
Zisk pred zdanením -1 8025 6027 2084 2773 546
Zmena EBIT -0,18450,77251,621,211,59