SMARTIM, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 11 35312 6648 9466 9995 000
Bežná likvidita III. stupeň 5,714,01139,78109,360,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5093-0,3063-0,4222-0,1255-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,400,922458,5913,590,0000
Celkové tržby 7 4658 3732 7943 8940,0000
Celkový dlh 2 0013 15964,0064,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 763-2 911-3 750-870,00-5 000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,04380,14060,69720,56370,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 7632 9113 750870,005 000
Čistý cash flow 4 7632 9113 750870,005 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 327,001 1772 5222 6750,0000
Čistý zisk 327,001 1771 9482 1950,0000
Čistý zisk v minulom roku 1 1771 9482 194-260,000,0000
Cudzie zdroje -9 352-9 505-8 882-6 935-5 000
Daň z príjmov 0,00000,0000574,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000574,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000574,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 313,66394,16678,79574,500,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 57,60198,910,0000104,610,0000
Doba obratu aktív 555,10552,061 169656,040,0000
Doba obratu pohľadávok 313,66394,16678,79574,500,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 97,20137,588,366,000,0000
EBIT v minulom roku 1 1772 5222 674-260,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 327,001 1772 5222 6750,0000
EBITDA 324,001 1542 6172 7400,0000
EBITDA marža 0,04340,13780,93670,70360,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 324,001 1542 6172 7400,0000
Finančná páka 1,211,331,011,011,0000
Finančné účty 4 7632 9113 750870,005 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8237-0,7506-0,9928-0,9909-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82370,75060,99280,99091,0000
Hrubá marža 0,36610,23000,93670,70360,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 222,001 0532 5222 6750,0000
Krátkodobé pohľadávky 6 4159 0425 1966 1290,0000
Krátkodobé záväzky 1 9883 15664,0064,000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 920,002 97929,0029,000,0000
Náklady na predaný tovar 4 7326 447177,001 1540,0000
Obežný majetok 11 35312 6648 9466 9995 000
Obrat aktív 0,65750,66120,31230,55640,0000
Obrat obežného majetku 0,65750,66120,31230,55640,0000
Osobné náklady 2 347711,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 102,00101,0095,0065,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 327,001 1771 9482 1950,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,41950,22990,41920,12431,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,85880,36920,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,63800,34771,340,22340,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,162,710,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,162,710,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,63800,34771,340,22340,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 1784 5630,00001 1160,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5,623,79139,78109,360,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,96-3,27-2,37-7,97-1,0000
Pridaná hodnota 2 7331 9262 6172 7400,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,78100,65290,00000,02600,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,400,922458,5913,590,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,182,740,02450,02340,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,182,740,02450,02340,0000
Služby 513,006 42228,0020,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 35312 6648 9466 9995 000
Spotreba materiálu… 4 21925,00149,001 1340,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 4658 3732 7943 8940,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 4658 3732 7943 8940,0000
Účtovný cash flow 4 7632 9113 750870,005 000
Vlastné imanie 9 3529 5058 8826 9355 000
Všetky záväzky 2 0013 15964,0064,000,0000
Výsledok hospodárenia 324,001 1542 6172 7400,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 324,001 1542 6172 7400,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 327,001 1771 9482 1950,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 1771 9482 194-260,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 327,001 1772 5222 6750,0000
Zásoby 175,00711,000,00000,00000,0000
Záväzky 2 0013 15964,0064,000,0000
Záväzky z obchodného styku 920,002 97929,0029,000,0000
Zisk pred zdanením 327,001 1772 5222 6750,0000
Zmena EBIT 0,27780,46670,9432-10,290,0000