V-VISION SK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 6 000237,00717,0014 06121 869
Bežná likvidita III. stupeň 2,000,13540,32150,99271,19
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,410,15270,469968,22-2,27
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,400,13200,31880,98250,4110
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,00-1,16-1,47-69,935,55
Celkové tržby 5 4350,00000,00009 28113 764
Celkový dlh 3 0061 7502 23014 26518 529
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 215-231,00-711,00-13 917-7 574
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,850,00000,0000-0,38190,1556
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 215231,00711,0013 9177 574
Čistý cash flow 4 215231,00711,0013 9177 574
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -15 4930,0000-829,00-2 5843 101
Čistý zisk -15 4930,0000-1 309-3 5442 141
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-1 309-3 5442 141-1 228
Cudzie zdroje -2 9941 5131 513204,00-3 340
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 119,880,00000,00005,66379,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 119,470,00000,00000,0000377,17
Doba obratu aktív 402,940,00000,0000552,99579,93
Doba obratu pohľadávok 119,880,00000,00005,66379,08
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000854,163 272
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 201,870,00000,0000557,08488,71
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000012,3627,16
EBIT v minulom roku 0,0000-829,00-2 5843 101-268,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -15 4930,0000-829,00-2 5843 101
EBITDA -15 4850,0000-723,00-2 5113 175
EBITDA marža -2,850,00000,0000-0,27060,2307
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -15 4850,0000-723,00-2 5113 175
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,5790-0,37150,3096
Finančná páka 2,00-0,1566-0,4739-68,936,55
Finančné účty 4 215231,00711,0013 9177 574
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,49906,382,110,0145-0,1527
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,4990-6,38-2,11-0,01450,1527
Hrubá marža -2,850,00000,0000-0,26450,2429
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -15 4930,0000-829,00-2 5843 101
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,50107,383,111,010,8427
Krátkodobé pohľadávky 1 7856,006,00144,0014 295
Krátkodobé záväzky 3 0061 7502 23014 16518 429
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 775,000,00000,0000205,00153,00
Náklady na predaný tovar 20 9200,0000673,0011 73610 421
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00006 0532 056
Obežný majetok 6 000237,00717,0014 06121 869
Obrat aktív 0,90580,00000,00000,66010,6294
Obrat obežného majetku 0,90580,00000,00000,66010,6294
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8,000,0000106,0073,0074,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -15 4930,0000-1 309-3 5442 141
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -5,170,00000,865217,370,6410
Podiel EBIT k aktívam -2,580,0000-1,16-0,18380,1418
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -2,580,0000-1,16-0,18380,1418
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -5,170,00000,547924,850,9015
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,70250,97470,99160,98980,3463
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,77550,00000,00001,500,5503
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-0,40561,63
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,77550,00000,00001,500,5503
Pohľadávky z obchodného styku 1 7790,00000,00000,000014 223
Pohotová likvidita II. stupeň 2,000,13540,32150,99271,19
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,71036,552,130,0147-0,4410
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50107,383,111,010,8473
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,00-1,16-1,47-69,935,55
Pridaná hodnota -15 4850,0000-673,00-2 4553 343
Rentabilita aktív, ROA -2,580,0000-1,83-0,25200,0979
Rentabilita vlastného imania, ROE -5,170,00000,865217,370,6410
Rýchla likvidita I. stupeň 1,400,13200,31880,98250,4110
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,19410,0000-3,08-5,685,84
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,19410,0000-3,08-5,685,84
Služby 434,000,0000592,002 0747 664
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 000237,00717,0014 06121 869
Spotreba materiálu… 20 4860,000081,003 609701,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 4350,00000,00009 28113 764
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00009 28113 764
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 4350,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 4 215231,00711,0013 9177 574
Vlastné imanie 2 994-1 513-1 513-204,003 340
Všetky záväzky 3 0061 7502 23014 26518 529
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -5,170,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -15 4850,0000-723,00-2 5113 175
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -15 4850,0000-723,00-2 5113 175
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -15 4930,0000-1 309-3 5442 141
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-1 309-3 5442 141-1 228
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -15 4930,0000-829,00-2 5843 101
Záväzky 3 0061 7502 23014 26518 529
Záväzky z obchodného styku 775,000,00000,0000205,00153,00
Zisk pred zdanením -15 4930,0000-829,00-2 5843 101
Zmena EBIT 0,00000,00000,3208-0,8333-11,57