PM GLOBAL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 32 83423 50733 85041 06722 855
Bežná likvidita III. stupeň 1,210,81710,76450,87391,86
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,09-1,20-2,41-1,51-0,5446
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,190,72420,66460,75671,16
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,441,663,632,020,4698
Celkové tržby 83 25883 99689 54171 70167 186
Celkový dlh 25 44014 68226 53827 4847 305
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -30 253-10 633-17 637-20 541-8 469
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 30 25310 63317 63720 5418 469
Čistý cash flow 30 25310 63317 63720 5418 469
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -173,002 228-4 847-1 0065 936
Čistý zisk -1 4311 263-6 021-1 9664 889
Čistý zisk v minulom roku 1 263-6 021-1 9664 8891 789
Cudzie zdroje -7 394-8 825-7 312-13 583-15 550
Daň z príjmov 1 258960,00960,00960,001 047
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,001 047960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 258960,00960,00960,001 047
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,085,9210,8116,1927,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,21737,963,230,0000
Doba obratu aktív 146,40102,15137,98209,06124,16
Doba obratu pohľadávok 2,085,9210,8116,1927,02
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000219,29
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000066 94510 751
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 113,4463,80108,18138,1839,69
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000049 7074 306
EBIT v minulom roku 2 228-4 847-1 0065 9362 749
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -173,002 228-4 847-1 0065 936
EBITDA 7 9604 447-813,00-714,008 077
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 9604 447-813,00-714,008 077
Efektívna daňová sadzba -7,270,4318-0,1897-0,95430,1764
Finančná páka 4,442,664,633,021,47
Finančné účty 30 25310 63317 63720 5418 469
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2252-0,3754-0,2160-0,3308-0,6804
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,22520,37540,21600,33080,6804
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 6234 278-1 071-867,007 853
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,77480,62460,78400,66100,3196
Krátkodobé pohľadávky 466,001 3632 6523 1804 974
Krátkodobé záväzky 25 44014 68226 53827 1457 305
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 22 90410 00020 42620 1552 926
Krytie dlhovej služby 0,0000889,40-3,800,00000,0000
Nákladové úroky 0,00005,00214,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 5,00214,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 63 96266 03778 70758 85547 701
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000148,00248,00
Neobežný majetok 2 11511 51113 56117 3469 263
Obežný majetok 30 71911 99620 28923 72113 592
Obrat aktív 2,493,572,651,752,94
Obrat neobežného majetku 38,707,306,604,137,25
Obrat obežného majetku 2,667,004,413,024,94
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00001,66
Odpisy 2 0502 0503 786111,001 917
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 0502 0503 786111,001 917
Osobné náklady 9 75610 57911 44211 38111 230
Ostatné náklady na finančnú činnosť 137,00169,00258,00153,00224,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 619,003 313-2 235-1 8556 806
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,19350,1431-0,8234-0,14470,3144
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,02340,2525-0,6629-0,07230,3817
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,92140,45230,52100,50020,3706
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,54520,58911,060,88600,5763
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,000086,8078,57
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,831,700,94691,131,74
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,521,420,71151,121,48
Pohľadávky z obchodného styku 0,000050,001 952635,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,210,81710,76450,87391,84
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,2444-0,8300-0,4146-0,6613-1,84
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00002 12782,420,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,77480,62460,78400,66920,3196
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,441,663,632,020,4698
Pridaná hodnota 17 89617 95910 83412 84619 485
Primárna platobná neschopnosť 0,0000200,0010,4631,740,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,19350,1431-0,8234-0,14470,3144
Rýchla likvidita I. stupeň 1,190,72420,66460,75671,16
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,203,30-32,64-38,490,9044
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,203,30-32,64-38,490,9044
Služby 63 77357 89763 59648 89245 820
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 32 83423 50733 85041 06722 855
Spotreba materiálu… 189,008 14015 1119 8151 633
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 83 25883 99689 54171 70167 186
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 4000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000313,0071,00290,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 81 85883 99689 22871 63066 896
Účtovný cash flow 30 25310 63317 63720 5418 469
Úrokové krytie 0,0000445,60-22,650,00000,0000
Vlastné imanie 7 3948 8257 31213 58315 550
Všetky záväzky 25 44014 68226 53827 4847 305
Výsledok hospodárenia -36,002 397-4 599-825,006 160
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -36,002 397-4 599-825,006 160
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 4311 263-6 021-1 9664 889
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 263-6 021-1 9664 8891 789
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -173,002 223-5 061-1 0065 936
Zásoby 0,00000,00000,00000,0000149,00
Záväzky 25 44014 68226 53827 4847 305
Záväzky z obchodného styku 22 90410 00020 42620 1552 926
Zisk pred zdanením -173,002 223-5 061-1 0065 936
Zmena EBIT -0,0776-0,45974,82-0,16952,16
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 3460,00000,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Čistiace a upratovacie služby;
Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť;
Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek;
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve;
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich..
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov;
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly;
Fotografické služby;
Finančný leasing;
Kozmetické služby
Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia;
Prieskum trhu a verejnej mienky;
Poskytovanie služieb informátora;
Služby požičovní;
Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných..
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu;
Služby súvisiace so skrášľovaním tela;
Oprava a kontrola požiarnych hydrantov;
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných..
Faktoring a forfaiting;
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie;
Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov;
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne..
Administratívne služby;
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom;
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností;
Reklamné a marketingové služby;
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Prenájom hnuteľných vecí;
Skladovanie;
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov;
Počítačové služby;
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu;
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby;
Oprava a kontrola požiarnych vodovodov;
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb;
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien;