SKIMEX Slovakia, s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 0,00000,0000544,001 78018 153
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,00000,01470,19871,10
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,01490,2479-7,95
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,01470,19870,7712
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,0000-1,01-1,2510,31
Celkové tržby 0,00000,0000869 082231,0041 168
Celkový dlh 0,00000,000037 1238 96016 548
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,00000,0000-544,00-1 780-12 762
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,0000-0,0338-38,03-0,4764
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,0000544,001 78012 762
Čistý cash flow 0,00000,0000544,001 78012 762
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -21,00-21,00-28 439-7 825-18 653
Čistý zisk -21,00-21,00-29 399-8 785-19 613
Čistý zisk v minulom roku -484,00-484,00-8 785-19 6133 828
Cudzie zdroje 0,00000,000036 5797 180-1 605
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,0000960,00960,00961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,000047,80
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000040,22
Doba obratu aktív 0,00000,00000,22853 050160,95
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,000047,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,000015,5915 354146,72
EBIT v minulom roku -484,00-484,00-7 825-18 6534 789
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -21,00-21,00-28 439-7 825-18 653
EBITDA -21,00-21,00-28 364-7 750-18 578
EBITDA marža 0,00000,0000-0,0326-33,55-0,4513
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -21,00-21,00-28 364-7 750-18 578
Finančná páka 0,00000,0000-0,0149-0,247911,31
Finančné účty 0,00000,0000544,001 78012 762
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00000,000067,244,03-0,0884
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,0000-67,24-4,030,0884
Hrubá marža 0,00000,0000-0,0326-33,63-0,4513
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -21,00-21,00-28 439-7 825-18 653
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,000068,245,030,9116
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00005 391
Krátkodobé záväzky 0,00000,000037 1238 96016 548
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00008 1638 00015 588
Náklady na predaný tovar 0,00000,0000897 4467 98159 746
Obežný majetok 0,00000,0000544,001 78018 153
Obrat aktív 0,00000,00001 5980,11972,27
Obrat obežného majetku 0,00000,00001 5980,11972,27
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,000075,0075,0075,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -21,00-21,00-29 399-8 785-19 613
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,00000,80371,22-12,22
Podiel EBIT k aktívam 0,00000,0000-52,28-4,40-1,03
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00000,0000-52,28-4,40-1,03
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00000,00000,77751,09-11,62
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00000,00001,00001,00000,7030
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,00067,710,3100
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00068,360,3100
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00004 536
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,00000,01470,19871,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,000067,244,03-0,1258
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,000068,245,030,9116
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,0000-1,01-1,2510,31
Pridaná hodnota 0,00000,0000-28 364-7 768-18 578
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00000,00003,44
Rentabilita aktív, ROA 0,00000,0000-54,04-4,94-1,08
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,00000,80371,22-12,22
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,00000,01470,19870,7712
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-1,31-1,16-0,8907
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-1,31-1,16-0,8907
Služby 0,00000,0000551 681101,0013 090
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00000,0000544,001 78018 153
Spotreba materiálu… 0,00000,0000345 7657 88046 656
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,0000869 082213,0041 168
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00002 506
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,0000869 082213,0038 662
Účtovný cash flow 0,00000,0000544,001 78012 762
Vlastné imanie 0,00000,0000-36 579-7 1801 605
Všetky záväzky 0,00000,000037 1238 96016 548
Výsledok hospodárenia -21,00-21,00-28 364-7 750-18 578
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -21,00-21,00-28 364-7 750-18 578
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -21,00-21,00-29 399-8 785-19 613
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -484,00-484,00-8 785-19 6133 828
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -21,00-21,00-28 439-7 825-18 653
Záväzky 0,00000,000037 1238 96016 548
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00008 1638 00015 588
Zisk pred zdanením -21,00-21,00-28 439-7 825-18 653
Zmena EBIT 0,04340,04343,630,4195-3,89