ViVa Plast s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 8 6318 6318 9389 4197 811
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,000029,3030,8824,03
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7376-0,3135-0,3693-0,4026-0,5545
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,000010,4512,0312,77
Celkové tržby 0,00000,00000,00002 0902 090
Celkový dlh 0,00000,0000305,00305,00325,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 366-2 706-3 188-3 669-4 151
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,00000,77940,7799
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 3662 7063 1883 6694 151
Čistý cash flow 6 3662 7063 1883 6694 151
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-2,00-2,002 0882 090
Čistý zisk 0,0000-2,00-482,001 6291 630
Čistý zisk v minulom roku -2,00-482,00-482,001 6301 225
Cudzie zdroje -8 631-8 631-8 633-9 114-7 486
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00459,00460,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00460,00345,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00459,00460,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00001 004639,19
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00001 004639,19
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00001 6451 364
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00001 004639,19
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,000053,2756,76
EBIT v minulom roku -2,00-2,00-2,002 0901 570
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-2,00-2,002 0882 090
EBITDA 0,0000-2,00-2,002 0882 090
EBITDA marža 0,00000,00000,00000,99901,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-2,00-2,002 0882 090
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-240,000,21980,2201
Finančná páka 1,00001,00001,041,031,04
Finančné účty 6 3662 7063 1883 6694 151
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,0000-0,9659-0,9676-0,9584
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00000,96590,96760,9584
Hrubá marža 0,00000,00000,00000,99901,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-2,00-2,002 0882 090
Krátkodobé pohľadávky 2 2655 9255 7505 7503 660
Krátkodobé záväzky 0,00000,0000305,00305,00325,00
Náklady na predaný tovar 0,00002,002,002,000,0000
Obežný majetok 8 6318 6318 9389 4197 811
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-2,00-482,001 6291 630
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,73760,31350,35670,38950,5314
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,00001,761,99
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00001,761,99
Pohľadávky z obchodného styku 2 0905 7505 7505 7503 660
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,000029,3030,8824,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,36-3,19-2,71-2,48-1,80
Pridaná hodnota 0,0000-2,00-2,002 0882 090
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,000010,4512,0312,77
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-152,500,14610,1555
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-152,500,14610,1555
Služby 0,00002,002,002,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 6318 6318 9389 4197 811
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00002 0902 090
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00002 0902 090
Účtovný cash flow 6 3662 7063 1883 6694 151
Vlastné imanie 8 6318 6318 6339 1147 486
Všetky záväzky 0,00000,0000305,00305,00325,00
Výsledok hospodárenia 0,0000-2,00-2,002 0882 090
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-2,00-2,002 0882 090
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-2,00-482,001 6291 630
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2,00-482,00-482,001 6301 225
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-2,00-2,002 0882 090
Záväzky 0,00000,0000305,00305,00325,00
Zisk pred zdanením 0,0000-2,00-2,002 0882 090
Zmena EBIT 0,00001,00001,00000,99901,33