FMF Consulting, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 69 83796 33365 77980 09344 215
Bežná likvidita III. stupeň 2,651,281,791,331,76
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5399-2,04-1,13-2,18-1,20
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,91430,63751,010,91201,28
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,61863,351,312,731,48
Celkové tržby 103 855110 53676 40873 30837 341
Celkový dlh 26 69174 16537 26358 62326 410
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -23 293-45 323-32 259-46 819-21 433
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 29345 32332 25946 81921 433
Čistý cash flow 23 29345 32332 25946 81921 433
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 27 0512 0449 1566 2635 985
Čistý zisk 20 977698,007 0463 6654 498
Čistý zisk v minulom roku 698,007 0463 6654 4987 509
Cudzie zdroje -43 146-22 168-28 516-21 470-17 805
Daň z príjmov 5 9501 1361 8162 2211 418
Daň z príjmov v minulom roku 1 1361 8162 2211 4182 303
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 9501 1361 8162 2211 418
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 155,32150,59119,91107,9879,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,6246,8768,6470,2272,63
Doba obratu aktív 245,45318,39315,20398,78432,30
Doba obratu pohľadávok 155,32150,59119,91107,9879,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 89,54234,99153,57255,61164,34
EBIT v minulom roku 2 0449 1566 2635 9859 812
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 27 0512 0449 1566 2635 985
EBITDA 30 2135 21812 3259 4026 815
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 30 2135 21812 3259 4026 815
Efektívna daňová sadzba 0,22100,61940,20490,37730,2397
Finančná páka 1,624,352,313,732,48
Finančné účty 23 29345 32332 25946 81921 433
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6178-0,2301-0,4335-0,2681-0,4027
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,61780,23010,43350,26810,4027
Hrubá marža 0,54750,27360,52750,27900,4330
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 30 1425 13512 2479 3546 758
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,36480,73810,48720,64100,3802
Krátkodobé pohľadávky 44 19345 56225 02421 6878 104
Krátkodobé záväzky 25 47571 09932 04951 33816 809
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 913,0051 78116 03838 4084 732
Krytie dlhovej služby 243,6524,8541,9224,9498,77
Nákladové úroky 124,00210,00294,00377,0069,00
Nákladové úroky v minulom roku 210,00294,00377,0069,000,0000
Náklady na predaný tovar 46 99480 19335 87052 85421 162
Neobežný majetok 2 3135 4058 49611 58714 678
Obežný majetok 67 52490 92857 28368 50629 537
Obrat aktív 1,491,151,160,91530,8443
Obrat neobežného majetku 44,9020,438,976,332,54
Obrat obežného majetku 1,541,211,331,071,26
Odpisy 3 0913 0913 0913 091773,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 0913 0913 0913 091773,00
Osobné náklady 16 83821 17919 31410 4018 956
Ostatné náklady na finančnú činnosť 71,0083,0078,0048,0057,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 24 0683 78910 1376 7565 271
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,60980,08100,27150,21780,2184
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,33350,47050,49040,58460,4847
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,29610,70030,47920,50850,5539
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,22430,41000,42220,63870,5740
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,381,432,091,971,81
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,851,251,801,521,66
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,22430,41040,42350,63870,5741
Pohľadávky z obchodného styku 6 72014 18214 32414 1047 429
Pohotová likvidita II. stupeň 2,651,281,791,331,76
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,85-0,4891-0,8840-0,4586-0,8307
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 187,85215,82109,72124,19310,62
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,38220,76990,56650,73190,5973
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,61863,351,312,731,48
Pridaná hodnota 56 85730 24240 30220 45416 170
Primárna platobná neschopnosť 0,13593,651,122,720,6370
Rýchla likvidita I. stupeň 0,91430,63751,010,91201,28
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,883414,213,026,243,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,883414,213,026,243,88
Služby 39 08772 69928 85450 78619 831
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 69 83796 33365 77980 09344 215
Spotreba materiálu… 7 9077 4947 0162 0681 331
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 103 851110 43576 17273 30837 332
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 103 851110 43576 17273 30837 332
Účtovný cash flow 23 29345 32332 25946 81921 433
Úrokové krytie 218,159,7331,1416,6186,74
Vlastné imanie 43 14622 16828 51621 47017 805
Všetky záväzky 26 69174 16537 26358 62326 410
Výsledok hospodárenia 27 1222 1279 2346 3116 042
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 27 1222 1279 2346 3116 042
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 977698,007 0463 6654 498
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 698,007 0463 6654 4987 509
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 26 9271 8348 8625 8865 916
Zásoby 38,0043,000,00000,00000,0000
Záväzky 26 69174 16537 26358 62326 410
Záväzky z obchodného styku 913,0051 78116 03838 4084 732
Zisk pred zdanením 26 9271 8348 8625 8865 916
Zmena EBIT 13,230,22321,461,050,6100