FREESTAV s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 50 11251 78458 45161 37968 584
Bežná likvidita III. stupeň 0,59150,70190,79050,82570,9267
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1478-0,5821-0,3930-6,19-16,25
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0529-0,1106-0,0407-0,43030,6313
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,19-5,26-9,66-14,3825,75
Celkové tržby 1 12485,000,00001 5800,0000
Celkový dlh 73 04063 93465 19965 96866 020
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 820-8 569-15 641-18 293-46 676
Čistá marža, Zisková marža, ROS -9,59-63,550,0000-4,530,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 1808 56915 64118 29346 676
Čistý cash flow -3 389-7 072-2 652-28 38341 676
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -10 778-5 402-2 928-6 193-996,00
Čistý zisk -10 778-5 402-3 888-7 153-1 956
Čistý zisk v minulom roku -5 402-3 888-7 153-1 956-480,00
Cudzie zdroje 22 92812 1506 7484 589-2 564
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 35 6871 8640,000070,460,0000
Doba obratu aktív 831 404222 3670,000014 1790,0000
Doba obratu pohľadávok 35 6871 8640,000070,460,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000125 8930,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000231 5220,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 062 482274 5400,000015 2390,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00002 9970,0000
EBIT v minulom roku -5 402-2 928-6 193-996,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -10 778-5 402-2 928-6 193-996,00
EBITDA -10 695-5 316-2 857-5 172-986,00
EBITDA marža -9,52-62,540,0000-3,270,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -10 695-5 316-2 857-5 172-986,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,3279-0,1550-0,9639
Finančná páka -2,19-4,26-8,66-13,3826,75
Finančné účty 5 1808 56915 64118 29346 676
Hrubá marža -10,37-60,910,0000-3,580,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -10 778-5 402-2 928-5 211-1 001
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,281,231,121,070,9626
Krátkodobé finančné výpomoci 9 0000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 151434,0029,00305,003 478
Krátkodobé záväzky 64 04063 93465 19965 96866 020
Náklady na predaný tovar 11 6825 2621 8787 244972,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000104,000,0000
Neobežný majetok 6 9106 9106 9106 9107 402
Obežný majetok 43 20244 87451 54154 46961 182
Odpisy 0,00000,00000,0000984,00-4,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,0000492,00-2,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,0000492,00-2,00
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,000012,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 83,0086,0071,0039,0015,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 85,0085,0085,00854,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -10 778-5 402-3 888-6 169-1 960
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,77380,44460,57621,56-0,7629
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,77380,44460,43391,35-0,3885
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,10340,16550,26760,29800,6806
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -3,02-83,200,0000-17,960,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-54,460,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,0000-81,00
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,0000-5,76-121,50
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -154,05-83,200,0000-17,960,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,10040,14080,24030,28190,7597
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,77-1,72-2,54-0,1617-0,0615
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,461,231,121,070,9626
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,19-5,26-9,66-14,3825,75
Pridaná hodnota -11 660-5 177-1 878-5 664-972,00
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,47010,44460,57621,56-0,7629
Rýchla likvidita I. stupeň 0,07090,13400,23990,27730,7070
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -6,83-12,03-22,82-12,75-66,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -6,83-12,03-22,82-12,75-66,96
Služby 1 0433 7631 8783 716178,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 50 11251 78458 45161 37968 584
Spotreba materiálu… 10 6391 4990,00003 424794,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 22,0085,000,00001 5800,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000085,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22,000,00000,00001 5800,0000
Účtovný cash flow -3 389-7 072-2 652-28 38341 676
Úročený dlh 9 0000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -22 928-12 150-6 748-4 5892 564
Všetky záväzky 73 04063 93465 19965 96866 020
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,77380,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -10 695-5 316-2 857-6 156-982,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 695-5 316-2 857-6 156-982,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 778-5 402-3 888-7 153-1 956
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 402-3 888-7 153-1 956-480,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 778-5 402-2 928-6 193-996,00
Zásoby 35 87135 87135 87135 87111 028
Záväzky 73 04063 93465 19965 96866 020
Záväzky z obchodného styku 85,0085,0085,00854,000,0000
Zisk pred zdanením -10 778-5 402-2 928-6 193-996,00
Zmena EBIT 2,001,840,47286,220,0000