JISOL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 260,00413,008 1968 92311 462
Bežná likvidita III. stupeň 0,0000103,251,081,161,34
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,28-17,00-9,82-3,86
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000103,251,081,161,03
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,282616,008,824,02
Celkové tržby 0,00001,0000384,0011 20119 109
Celkový dlh 0,000091,007 7148 0149 180
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -260,00-413,00-8 196-8 923-8 816
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-160,00-1,11-0,12260,0235
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 260,00413,008 1968 9238 816
Čistý cash flow 260,00413,008 1968 9238 816
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -62,00-160,0053,00-893,00930,00
Čistý zisk -62,00-160,00-427,00-1 373450,00
Čistý zisk v minulom roku -160,00-427,00-1 373450,00-1 657
Cudzie zdroje -260,00-322,00-482,00-909,00-2 282
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
Doba obratu aktív 0,00000,00000,0000313,07220,01
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00004 8190,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,0000269,60163,75
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000019,440,0000
EBIT v minulom roku -160,0053,00-893,00930,00-1 177
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -62,00-160,0053,00-893,00930,00
EBITDA 0,0000-86,00127,00-817,001 001
EBITDA marža 0,0000-86,000,3307-0,07290,0524
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-86,00127,00-817,001 001
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00009,06-0,53750,5161
Finančná páka 1,00001,2817,009,825,02
Finančné účty 260,00413,008 1968 9238 816
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,7797-0,0588-0,1019-0,1991
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,77970,05880,10190,1991
Hrubá marža 0,0000-87,00-0,66930,17350,4315
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -62,00-160,0053,00-893,00930,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,00970,92900,86110,7443
Krátkodobé záväzky 0,00004,007 6147 6848 531
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000031,00373,00
Náklady na predaný tovar 0,000087,00257,008 46010 771
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000582,000,0000
Obežný majetok 260,00413,008 1968 92311 462
Obrat aktív 0,00000,00000,00001,171,66
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00001,171,66
Osobné náklady 0,00000,00000,00003 5127 227
Ostatné náklady na finančnú činnosť 62,0074,0074,0076,0071,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -62,00-160,00-427,00-1 373450,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2385-0,4969-0,8859-1,510,1972
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,2385-0,39120,0911-0,72070,3173
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00000,7692
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,00001,810,8765
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0000413,0021,340,79660,4614
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00003,340,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,55321,14
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00000,55321,14
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00000,85770,4636
Pohotová likvidita II. stupeň 0,0000103,251,081,161,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-0,7797-0,0588-0,1019-0,2588
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,22030,94120,89810,8009
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,282616,008,824,02
Pridaná hodnota 0,0000-87,00-257,001 9438 245
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2385-0,4969-0,8859-1,510,1972
Rýchla likvidita I. stupeň 0,0000103,251,081,161,03
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-1,0660,74-9,819,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-1,0660,74-9,819,17
Služby 0,000087,00257,00818,00755,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 260,00413,008 1968 92311 462
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00007 06010 016
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000010 40319 016
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000582,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00009 82119 016
Účtovný cash flow 260,00413,008 1968 9238 816
Vlastné imanie 260,00322,00482,00909,002 282
Všetky záväzky 0,000091,007 7148 0149 180
Výsledok hospodárenia 0,0000-86,00127,00-817,001 001
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-86,00127,00-817,001 001
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -62,00-160,00-427,00-1 373450,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -160,00-427,00-1 373450,00-1 657
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -62,00-160,0053,00-893,00930,00
Zásoby 0,00000,00000,00000,00002 646
Záväzky 0,000091,007 7148 0149 180
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000031,00373,00
Zisk pred zdanením -62,00-160,0053,00-893,00930,00
Zmena EBIT 0,3875-3,02-0,0594-0,9602-0,7901